Jsme tu, abychom pomohli

Sdílení průběhu jízd s rodinou a kamarády

Ve městech, kde funguje sdílení průběhu jízd, můžeš s kamarády a rodinou sdílet svoji polohu, průběh jízdy a související informace. Můžeš vybrat, kdo tyhle informace dostane a kdy se mají sdílet.

JAK SDÍLENÍ ZAPNOUT
1. V aplikaci otevři Nastavení.
2. Vyber Sdílení průběhu jízdy.
3. Přepni přepínač do polohy Zapnuto.

VÝBĚR KONTAKTŮ KE SDÍLENÍ PRŮBĚHU JÍZDY
1. V aplikaci vyber Nastavení > Sdílení průběhu jízdy.
2. Klepni na Vybrat kontakty.
3. Vyhledej jména kontaktů, se kterými chceš sdílet průběh jízdy.

ZAPNUTÍ SDÍLENÍ PRŮBĚHU JÍZDY BĚHEM JÍZDY
1. V levém horním rohu navigační obrazovky klepni na ikonu špendlíku.
2. Jestli vidíš modré zaškrtnutí, sdílíš svoji polohu.

Jestli chceš sdílení vypnout, na ikonu znova klepni a vyber Ukončit sdílení.