Jsme tu, abychom pomohli

Co soubor stažených dat z Uberu obsahuje?

Data, která o tobě máme posbíraná, se liší podle toho, jak Uber používáš. Stažená data můžou obsahovat následující součásti:

DATA O ÚČTU (ACCOUNT DATA)
Data o účtu můžou zahrnovat třeba:
- tvé jméno a e-mailovou adresu, číslo na mobil, hodnocení a datum registrace u Uberu,
- zvací kódy od Uberu,
- informace o způsobech platby – například datum vytvoření a změny způsobu platby, název vydávající banky, fakturační země, typ způsobu platby (Visa, debetní atd.),
- metadata konverzací s podporou Uberu,
- komunikace mezi řidičem a cestujícím nebo partnerským kurýrem a zákazníkem (v datech najdeš jenom zprávy od tebe).

DATA O CESTUJÍCÍM (UBER RIDER DATA)
Jde o data, která jsme posbírali při tvých jízdách:
- časy a místa objednání, zahájení a ukončení jízd a taky ujetá vzdálenost,
- ceny jízd a jejich měna.

DATA OD JUMPU (JUMP DATA)
Data od JUMPu zahrnují údaje o tvých jízdách na kolech JUMP, jako jsou:
- časy a místa zahájení a ukončení jízd a taky ujetá vzdálenost,
- ceny jízd.

DATA Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
Data z Uber Eats zahrnují údaje o objednávkách, jako jsou:
- názvy restaurací, objednané položky, ceny a časy objednání,
- přizpůsobení jídel a speciální pokyny.

Víc se v dozvíš v zásadách ochrany soukromí, konkrétně v části Informace, které sbíráme.
CO VE STAŽENÝCH DATECH NENAJDEŠ?

Některá data nejsou ve staženém souboru z určitých důvodů zahrnutá. Může to být kvůli bezpečnosti nebo kvůli tomu, že jde o proprietární data. Taky nezahrnujeme data, která obsahují osobní data někoho jiného a která si můžeme dovolit nezahrnout (například obsah žádostí o podporu, e-mailové komunikace s Uberem nebo zpráv, které ti přišly).

Dole je uvedený seznam dat, která ve stažených datech z jednotlivých účtů nenajdeš, a důvod, proč tomu tak je.

DATA O ÚČTU (ACCOUNT DATA)
Ve stažených datech nejsou zahrnuté citlivé osobní údaje, které jsme od tebe dostali (například číslo sociálního zabezpečení, poštovní adresa, údaje o bankovním účtu nebo údaje o platební kartě). Tato data nejsou zahrnutá kvůli tvojí osobní bezpečnosti. V souboru se staženými daty jsou polohová data jenom za posledních 30 dní, aby nebyl zbytečně velký a abychom ho mohli co nejrychleji sestavit. Jsou zahrnuté jenom zprávy poslané tebou. Zprávy, které ti přišly, z bezpečnostních důvodů zahrnuté nejsou.

DATA O CESTUJÍCÍM (UBER RIDER DATA)
Názvy a adresy uložených míst nejsou zahrnuté kvůli technickým omezením. Údaje, jako jsou odhadované časy příjezdu, výpočty cen nebo podrobnosti o promo slevách na jednotlivých trzích, ve stažených datech nenajdeš, protože jsou proprietární.

DATA Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
Oblíbené restaurace a uložené doručovací adresy momentálně nejsou zahrnuté kvůli technickým omezením. Výpočty poplatků za doručení a podrobnosti o promo slevách nejsou zahrnuté, protože jsou proprietární.

PODROBNÁ DATA O ZAŘÍZENÍ (DETAILED DEVICE DATA)
Podrobná data o zařízení (například operátor, operační systém, číslo modelu a polohové údaje) momentálně kvůli technickým omezením zahrnutá nejsou.

DATA O ŘIDIČI (UBER DRIVER DATA)
Stažená data můžou obsahovat velmi omezené množství informací o tvém řízení. Další data a informace o řízení najdeš na partnerském řídicím panelu.
Stažený soubor s daty obsahuje konkrétní údaje o tom, jak používáš Uber. Jestli máš ohledně svých osobních dat nějaké dotazy, chceš si stáhnout specifická data, která ve staženém souboru nenajdeš, nebo chceš kontaktovat inspektora ochrany údajů Uberu (DPO), můžeš nám přes odkaz dole poslat žádost.