Jsme tu, abychom pomohli

Jak používat funkci VoiceOver

Objednání jízdy
URČENÍ CÍLE
Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na „Kam to bude?“. Tím aktivuješ hledání a budeš moct najít cíl nebo ho vybrat z návrhů. Uber ti taky může ve spodní části hlavní obrazovky navrhnout odkazy na různá místa. Dvojitým klepnutím vyber cíl a pak pokračuj na potvrzovací obrazovku.

ZMĚNA MÍSTA VYZVEDNUTÍ
Místo vyzvednutí se ti automaticky nastaví podle GPS. Když ho budeš chtít změnit, řiď se následujícím postupem. Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na „Kam to bude?“. Před výběrem cíle přejeď prstem doleva, čímž označíš pole „Místo vyzvednutí“. Dvakrát na toto pole klepni, ať ho můžeš upravit. Až zadáš požadované místo vyzvednutí, aplikace se automaticky vrátí na zadávání cíle.

NABÍDKA
Nabídku otevřeš klepnutím na ikonu v levé horní části obrazovky. Najdeš v ní tyto možnosti: Platba, Moje jízdy, Jízdy zdarma, Nápověda a Nastavení (v tomto pořadí shora dolů).

Platba: Tady můžeš změnit nebo přidat způsob platby.
Moje jízdy: Tady si můžeš prohlédnout předchozí jízdy, pokud k nim potřebuješ účtenku nebo s nimi chceš pomoct. Taky tu najdeš jízdy naplánované do budoucna.
Jízdy zdarma: Tady najdeš svůj zvací kód a taky odtud můžeš posílat pozvánky kamarádům.
Nápověda: Tady najdeš různé možnosti podpory, například funkci pro hlášení problémů se zpřístupněním.
Nastavení: Tady můžeš změnit oblíbené cíle, které se ti ukazují na hlavní obrazovce, takže je pak nemusíš zadávat ručně.

VÝBĚR TYPU AUTA
Po výběru cíle se ti ukáže potvrzovací obrazovka, kde si můžeš vybrat typ auta a objednat jízdu. Typy aut jsou uspořádané do kategorií, přičemž každá kategorie má svoji stránku. Mezi jednotlivými možnostmi v každé kategorii přepneš přejetím jednoho prstu a z jedné kategorie na druhou přejdeš přejetím třemi prsty. U každého auta najdeš nabídku ceny a odhad času, kdy přijedeš do cíle. Typ auta vybereš dvojitým klepnutím.

ÚPRAVA ÚDAJŮ O JÍZDĚ A OBJEDNÁNÍ JÍZDY
Na potvrzovací obrazovce můžeš změnit i místo vyzvednutí nebo vysazení. Stačí klepnout na to, co chceš změnit. Přibližný čas příjezdu řidiče najdeš u místa vyzvednutí. Až budeš mít všechno nastavené a vybrané, objednej si jízdu dvojitým klepnutím na tlačítko pro objednání v dolní části obrazovky.

Při čekání na řidiče
ZRUŠENÍ JÍZDY / KONTAKTOVÁNÍ ŘIDIČE
Jakmile klepneš na tlačítko pro objednání, aplikace ti objedná jízdu a přepne se na další obrazovku. Přejetím prstem doprava označíš tlačítko pro zrušení. Až ti najdeme řidiče, u tlačítka „Zrušit“ se ti ukáže i tlačítko „Kontaktovat“.

ČEKÁNÍ NA JÍZDU
Když si chceš poslechnout, za jak dlouho řidič přijede, stačí označit přibližný čas příjezdu. A když označíš panel jízdy, můžeš si poslechnout jméno řidiče a model a číslo značky jeho auta.

ZMĚNA CÍLE
Cíl můžeš změnit, než tě řidič vyzvedne, ale i  během jízdy. Změníš ho tak, že budeš přejíždět prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko s aktuálním cílem. Dvakrát na něj klepni a uprav cíl.

SDÍLENÍ STAVU
Při čekání na řidiče nebo za jízdy můžeš s kamarády sdílet informace o průběhu jízdy. Přejížděj prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko „Sdílet stav“. Vyber kontakty a Uber jim pošle SMS s odkazem pro sledování průběhu jízdy.

ROZDĚLENÍ JÍZDNÉHO
Klepni na tlačítko „Rozdělit jízdné“. Zobrazí se ti seznam kontaktů. Jméno kamaráda, se kterým si chceš rozdělit jízdné, můžeš nadiktovat pomocí Siri nebo zadat ručně.

HODNOCENÍ ŘIDIČE / KONTAKTOVÁNÍ PODPORY
Po dokončení jízdy se v dolní části obrazovky ukáže panel s hodnocením. Až řidiče ohodnotíš libovolným počtem hvězdiček, ukáže se ti několik možností pro upřesnění hodnocení.

Svoje dotazy nebo názory na funkce zpřístupnění nám můžeš poslat z části Nápověda, kam se dostaneš z nabídky. Všechny ostatní problémy s jízdou můžeš nahlásit po výběru příslušné jízdy na obrazovce „Tvoje jízdy“, kam se taky dostaneš z nabídky. Na další obrazovce uvidíš různé problémy, které můžeš nahlásit.