Jsme tu, abychom pomohli

Jak používat TalkBack

OTEVŘENÍ APLIKACE UBER
Na obrazovce aplikací přejetím prstem nebo pomocí funkce Prozkoumání dotykem vyber aplikaci Uber. Až aplikaci vybereš, dvojím klepnutím ji otevři. Aplikaci můžeš otevřít i tak, že hlasovému vyhledávání Google řekneš příkaz „Otevři Uber“.

NASTAVENÍ CÍLE
Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na Kam to bude?. Tím aktivuješ hledání a můžeš najít cíl nebo ho vybrat z návrhů. Uber ti taky může ve spodní části hlavní obrazovky navrhnout odkazy na různá místa. Dvojím klepnutím vyber cíl a pak pokračuj na potvrzovací obrazovku.

NASTAVENÍ MÍSTA VYZVEDNUTÍ
Místo vyzvednutí se ti automaticky nastaví podle GPS. Když ho budeš chtít změnit, řiď se následujícím postupem:
1. Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na Kam to bude?.
2. Před výběrem cíle přejeď prstem doleva a označ tak pole Místo vyzvednutí. Dvojím klepnutím ho uprav.
Poznámka: Poznámka: Pole pro místo vyzvednutí najdeš hned u pole pro cíl. Když při psaní znova přejedeš prstem, zobrazíš výsledky hledání.
3. Po nastavení místa vyzvednutí se aplikace automaticky vrátí k zadávání cíle.

OBJEDNÁNÍ JÍZDY
Až si nastavíš místo vyzvednutí:
1. Zkontroluj, jestli jsou údaje o vyzvednutí a způsob platby správné. Jestli chceš způsob platby změnit, dvakrát na něj klepni.
2. Dvojím klepnutím na tlačítko Objednat si objednej jízdu. Ještě předtím ale zkontroluj, který typ auta máš vybraný. Jestli chceš typ auta změnit, řiď se pokyny dole.

VÝBĚR AUTA
Na obrazovce objednávky přejeď prstem na požadované auto (například uberX) a dvojím klepnutím ho vyber. Po dalším dvojím klepnutí se ti v dolní části obrazovky ukážou informace o jízdném, maximálním počtu cestujících a přibližném času příjezdu. Když přejedeš dvěma prsty doleva nebo doprava, ukážou se ti další typy aut, které jsou ve tvém městě dostupné – například UberPOOL, UberXL atd.

VYZVEDNUTÍ
Až řidič vyrazí na místo vyzvednutí, můžeš mu přes nabídku Možnosti jízdy napsat SMS nebo zavolat. Řidiči se občas hodí víc informací než jenom adresa vyzvednutí. Napiš mu zprávu, ať tě může najít snáz. Aktuální přibližný čas příjezdu řidiče najdeš v oznamovací oblasti Androidu. Když při zapnutém TalkBacku přejedeš prstem doprava a potom dolů, otevřeš panel oznámení.

Na příjezd řidiče tě upozorníme push oznámením. Jestli máš zapnutý TalkBack, telefon ti tohle oznámení nahlas přečte.

KARTA PODROBNOSTI O JÍZDĚ
Až ti přidělíme řidiče, přejetím prstem doleva nebo doprava si můžeš přehrát jeho jméno, hodnocení a informace o autě. Dvojím klepnutím na informace o autě se dozvíš ještě víc.

Při čekání na řidiče
ZRUŠENÍ JÍZDY / KONTAKTOVÁNÍ ŘIDIČE
Klepnutím na Objednat nám pošleš objednávku. Přejetím prstem doprava označíš tlačítko pro zrušení. Až ti najdeme řidiče, u tlačítka Zrušit se ti ukáže i tlačítko Kontaktovat.

ČEKÁNÍ NA JÍZDU
Jestli si chceš poslechnout, za jak dlouho řidič přijede, stačí označit přibližný čas příjezdu. A když označíš panel jízdy, můžeš si poslechnout jméno řidiče a model a číslo značky jeho auta.

ZMĚNA CÍLE
Cíl můžeš změnit, než tě řidič vyzvedne, ale i během jízdy. Změníš ho tak, že budeš přejíždět prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko s aktuálním cílem. Dvojím klepnutím můžeš cíl změnit.

SDÍLENÍ PRŮBĚHU JÍZDY
Při čekání na řidiče i za jízdy můžeš s kamarády sdílet informace o průběhu jízdy. Přejížděj prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko Sdílet stav. Vyber kontakty a Uber jim pošle SMS s odkazem ke sledování průběhu jízdy.

ROZDĚLENÍ JÍZDNÉHO
Klepni na tlačítko Rozdělit jízdné. Zobrazí se tvůj seznam kontaktů. Můžeš použít diktování pomocí hlasového vyhledávání Google nebo ručně zadat jméno kamaráda, se kterým chceš sdílet jízdné.

OHODNOCENÍ ŘIDIČE / KONTAKTOVÁNÍ PODPORY
Po dokončení jízdy se v dolní části obrazovky ukáže panel s hodnocením. Až řidiče ohodnotíš libovolným počtem hvězdiček, ukáže se ti několik možností na upřesnění hodnocení.

Svoje dotazy nebo názory na funkce zpřístupnění nám můžeš poslat z části Nápověda, kam se dostaneš z nabídky. Všechny ostatní problémy s jízdou můžeš nahlásit po výběru příslušné jízdy na obrazovce Tvoje jízdy, kam se taky dostaneš z nabídky. Na další obrazovce uvidíš různé problémy, které se dají nahlásit.

NABÍDKA
Nabídku otevřeš klepnutím na ikonu v levé horní části obrazovky. Dostupné možnosti (shora dolů): Platba, Tvoje jízdy, Jízdy zdarma, Nápověda a Nastavení.

- Platba: Tady můžeš změnit nebo přidat způsob platby.
- Tvoje jízdy: Tady si můžeš prohlédnout předchozí jízdy, pokud k nim potřebuješ účtenku nebo s nimi chceš pomoct. Taky tu najdeš jízdy naplánované do budoucna.
- Jízdy zdarma: Tady najdeš svůj zvací kód a můžeš odtud kamarádům posílat pozvánky.
- Nápověda: Tady najdeš různé možnosti podpory, například funkci k nahlašování problémů se zpřístupněním.
- Nastavení: Tady můžeš změnit oblíbené cíle, které se ti ukazují na hlavní obrazovce, takže je pak nemusíš zadávat ručně.