Jsme tu, abychom pomohli

Proč mám na svém účtu nevyřízenou platbu?

Když si v účtu Uberu přidáš nový způsob platby nebo když nově přidaný způsob několik dní nepoužiješ, Uber ho ověří pomocí dočasné blokace.

Na bankovním účtu ti na chvíli zablokujeme menší částku. Tahle částka bývá občas uvedena mezi zatím neprovedenými transakcemi.

Na začátku jízdy ti Uber může přes nastavený způsob platby dočasně zablokovat předem stanovené jízdné. Tuhle částku najdeš ve výpisu z účtu jako zatím neprovedenou platbu. Po skončení jízdy ti zablokovanou částku naúčtujeme jako konečné jízdné.

Pokud byla jízda zrušena nebo pokud se celkové jízdné liší od jízdného zobrazeného předem v aplikaci, původní blokace se do pár pracovních dní zruší (některé banky na to potřebují víc času). Jestli si chceš ověřit konkrétní položku uvedenou ve výpisu z účtu, obrať se přímo na banku.