Jsme tu, abychom pomohli

Co soubor stažených dat z Uberu obsahuje?

Podle toho, jak používáš platformu Uber, můžou stažená data obsahovat následující součásti:

DATA O ÚČTU (ACCOUNT DATA)
Data o účtu můžou zahrnovat třeba:

- tvoje jméno a e-mailovou adresu, číslo na mobil, hodnocení a datum registrace u Uberu,
- zvací kódy od Uberu,
- informace o způsobech platby – například datum vytvoření a změny způsobu platby, název vydávající banky, fakturační země, typ způsobu platby (Visa, debetní atd.),
- metadata konverzací s podporou Uberu,
- komunikace mezi řidičem a cestujícím nebo kurýrem a zákazníkem (v datech
najdeš jenom zprávy od tebe).

DATA O CESTUJÍCÍM (RIDER DATA)
Jde o data, která jsme posbírali při tvých jízdách:

- časy a místa objednání, zahájení a ukončení jízd a taky ujetá vzdálenost,
- ceny jízd a jejich měna,
- data o používaných mobilních zařízeních za posledních 30 dnů, jako jsou operační systém zařízení, model zařízení, jazyk zařízení, verze aplikace a
čas a místo, kde byla data posbírána.

DATA OD JUMPU (JUMP DATA)
Data od JUMPu zahrnují údaje o tvých jízdách na kolech JUMP, jako jsou:

- časy a místa zahájení a ukončení jízd a taky ujetá vzdálenost,
- ceny jízd.

DATA Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
Data z Uber Eats zahrnují údaje o objednávkách, jako jsou:

- názvy restaurací, objednané položky, ceny a časy objednání,
- přizpůsobení jídel a speciální pokyny,
- data o používaných mobilních zařízeních za posledních 30 dnů, jako jsou operační systém zařízení, model zařízení, jazyk zařízení, verze aplikace a čas a místo, kde byla data posbírána.
Další informace najdeš v našich zásadách ochrany soukromí v části Sbírání a používání dat.
CO VE STAŽENÝCH DATECH NENAJDEŠ?

Některá data nejsou ve staženém souboru z určitých důvodů zahrnutá. Může to být kvůli bezpečnosti nebo kvůli tomu, že jde o proprietární data. Taky nezahrnujeme data, která obsahují osobní údaje někoho jiného a která si můžeme dovolit nezahrnout (například obsah žádostí o podporu, e-mailové komunikace s Uberem nebo zpráv, které ti přišly).

Dole je uvedený seznam dat, která ve stažených datech z jednotlivých účtů nenajdeš, a důvod, proč tomu tak je.

DATA O ÚČTU (ACCOUNT DATA)
Ve stažených datech nejsou zahrnuté citlivé osobní údaje, které jsme od tebe dostali (například číslo sociálního zabezpečení, poštovní adresa, údaje o bankovním účtu nebo údaje o platební kartě). Tahle data nejsou zahrnutá kvůli tvému osobnímu bezpečí. Jsou zahrnuté jenom zprávy od tebe. Zprávy, které ti přišly, z bezpečnostních důvodů zahrnuté nejsou.

DATA O POUŽÍVANÝCH MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH (MOBILE EVENT DATA)
Data o používaných mobilních zařízeních, která najdeš v exportu (například operační systém, model a jazyk zařízení nebo verze aplikace), jsou jenom z posledních 30 dnů. To proto, aby byl soubor ke stažení co nejmenší a abychom ti mohli data předat co nejrychleji.

DATA O CESTUJÍCÍM (RIDER DATA)
- Názvy a adresy uložených míst nejsou zahrnuté kvůli technickým omezením.
- Údaje, jako jsou odhadované časy příjezdu, výpočty cen nebo podrobnosti o promo slevách na jednotlivých trzích, ve stažených datech nenajdeš, protože jsou proprietární.

DATA Z UBER EATS (UBER EATS DATA)
- Výpočty poplatků za doručení a podrobnosti o promo slevách nejsou zahrnuté, protože jsou
proprietární.
- Výpočty poplatků za doručení a podrobnosti o promo slevách nejsou zahrnuté, protože jsou
proprietární.

DATA O ŘIDIČI (DRIVER DATA)
Stažená data můžou obsahovat velmi omezené množství informací o tvém řízení. Další data a informace o řízení najdeš na řídicím panelu pro řidiče.
Stažený soubor s daty obsahuje konkrétní údaje o tom, jak používáš platformu Uber. Jestli máš ohledně svých osobních dat nějaké dotazy, chceš si stáhnout specifická data, která ve staženém souboru nenajdeš, chceš požádat o opravu dat nebo chceš kontaktovat inspektora ochrany údajů Uberu (DPO), můžeš nám přes odkaz dole poslat žádost.