Jsme tu, abychom pomohli

Jak používat TalkBack

OTEVŘENÍ APLIKACE UBER
Na obrazovce aplikací přejetím prstem nebo pomocí funkce Prozkoumání dotykem vyber aplikaci Uber. Jakmile aplikaci vybereš, dvojitým klepnutím ji otevři. Aplikaci můžeš otevřít i tak, že hlasovému vyhledávání Google řekneš příkaz „Otevři Uber“.

URČENÍ CÍLE
Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na „Kam to bude?“. Tím aktivuješ hledání a budeš moct najít cíl nebo ho vybrat z návrhů. Uber ti taky může ve spodní části hlavní obrazovky navrhnout odkazy na různá místa. Dvojitým klepnutím vyber cíl a pak pokračuj na potvrzovací obrazovku.

URČENÍ MÍSTA VYZVEDNUTÍ
Místo vyzvednutí se ti automaticky nastaví podle GPS. Když ho budeš chtít změnit, řiď se následujícím postupem:
1. Na hlavní obrazovce dvakrát klepni na „Kam to bude?“.
2. Před výběrem cíle přejeď prstem doleva, čímž označíš pole „Místo vyzvednutí“. Dvakrát na toto pole klepni, ať ho můžeš upravit.
Poznámka: Pole pro místo vyzvednutí najdeš hned u pole pro cíl. Když při psaní znova přejedeš prstem, zobrazíš výsledky hledání.
3. Po určení místa vyzvednutí se aplikace automaticky vrátí k zadávání cíle.

OBJEDNÁNÍ JÍZDY
Jakmile určíš místo vyzvednutí:
1. Zkontroluj, jestli máš místo vyzvednutí a způsob platby nastavené správně. Když chceš způsob platby změnit, dvakrát na něj klepni.
2. Dvojitým klepnutím na tlačítko Objednat si objednej jízdu. Ještě předtím ale zkontroluj, který typ auta máš vybraný. Jestli chceš typ auta změnit, řiď se pokyny dole.

VÝBĚR AUTA
Na obrazovce objednávky přejeď prstem na požadované auto (například uberX) a dvojitým klepnutím ho vyber. Po dalším dvojitém klepnutí se ti v dolní části obrazovky ukážou informace o jízdném, maximálním počtu cestujících a přibližném času příjezdu. Když přejedeš dvěma prsty doleva nebo doprava, ukážou se ti další typy aut, které jsou ve tvém městě dostupné – například UberPOOL, UberXL atd.

VYZVEDNUTÍ
Jakmile řidič vyrazí na místo vyzvednutí, můžeš mu přes nabídku Možnosti jízdy napsat SMS nebo zavolat. Řidiči se občas hodí víc informací než jenom adresa vyzvednutí. Napiš mu zprávu, ať tě najde snáz. Aktuální přibližný čas příjezdu řidiče najdeš v oznamovací oblasti Androidu. Když při zapnutém TalkBacku přejedeš prstem doprava a potom dolů, otevřeš panel oznámení.

Na příjezd řidiče tě upozorníme push oznámením. Jestli máš zapnutý TalkBack, telefon ti tohle oznámení nahlas přečte.

KARTA PODROBNOSTI O JÍZDĚ
Jakmile ti přidělíme řidiče, přejetím prstem doleva nebo doprava si můžeš přehrát jeho jméno, hodnocení a informace o autě. Po dvojitém klepnutí na informace o autě se dozvíš ještě víc.

Při čekání na řidiče
ZRUŠENÍ JÍZDY / KONTAKTOVÁNÍ ŘIDIČE
Jakmile klepneš na tlačítko pro objednání, aplikace ti objedná jízdu a přepne se na další obrazovku. Přejetím prstem doprava označíš tlačítko pro zrušení. Až ti najdeme řidiče, u tlačítka Zrušit se ti ukáže i tlačítko Kontaktovat.

ČEKÁNÍ NA JÍZDU
Když si chceš poslechnout, za jak dlouho řidič přijede, stačí označit přibližný čas příjezdu. A když označíš panel jízdy, můžeš si poslechnout jméno řidiče a model a číslo značky jeho auta.

ZMĚNA CÍLE
Cíl můžeš změnit, než tě řidič vyzvedne, ale i během jízdy. Změníš ho tak, že budeš přejíždět prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko s aktuálním cílem. Dvojitým klepnutím můžeš upravit cíl.

SDÍLENÍ STAVU
Při čekání na řidiče nebo za jízdy můžeš s kamarády sdílet informace o průběhu jízdy. Přejížděj prstem doprava, dokud neoznačíš tlačítko Sdílet stav. Vyber kontakty a Uber jim pošle SMS s odkazem pro sledování průběhu jízdy.

ROZDĚLENÍ JÍZDNÉHO
Klepni na tlačítko Rozdělit jízdné. Zobrazí se tvůj seznam kontaktů. Můžeš použít diktování pomocí hlasového vyhledávání Google nebo ručně zadat jméno kamaráda, se kterým chceš sdílet jízdné.

HODNOCENÍ ŘIDIČE / KONTAKTOVÁNÍ PODPORY
Po dokončení jízdy se v dolní části obrazovky ukáže panel s hodnocením. Až řidiče ohodnotíš libovolným počtem hvězdiček, ukáže se ti několik možností pro upřesnění hodnocení.

Svoje dotazy nebo názory na funkce zpřístupnění nám můžeš poslat z části Nápověda, kam se dostaneš z nabídky. Všechny ostatní problémy s jízdou můžeš nahlásit po výběru příslušné jízdy na obrazovce Tvoje jízdy, kam se taky dostaneš z nabídky. Na další obrazovce uvidíš různé problémy, které můžeš nahlásit.

NABÍDKA
Nabídku otevřeš klepnutím na ikonu v levé horní části obrazovky. Najdeš v ní tyto možnosti: Platba, Tvoje jízdy, Jízdy zdarma, Nápověda a Nastavení (v tomto pořadí shora dolů).

- Platba: Tady můžeš změnit nebo přidat způsob platby.
- Tvoje jízdy: Tady si můžeš prohlédnout předchozí jízdy, pokud k nim potřebuješ účtenku nebo s nimi chceš pomoct. Taky tu najdeš jízdy naplánované do budoucna.
- Jízdy zdarma: Tady najdeš svůj zvací kód a můžeš odtud kamarádům posílat pozvánky.
- Nápověda: Tady najdeš různé možnosti podpory, například funkci pro hlášení problémů se zpřístupněním.
- Nastavení: Tady můžeš změnit oblíbené cíle, které se ti ukazují na hlavní obrazovce, takže je pak nemusíš zadávat ručně.