ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Επιμερισμός χρέωσης με κάποιον φίλο

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η δυνατότητα «Επιμερισμός χρέωσης» σάς επιτρέπει να μοιραστείτε τη χρέωση της διαδρομής με άλλους επιβάτες. Για επιμερισμό της χρέωσης:

1. Στείλτε αίτημα για διαδρομή.
2. Επιλέξτε «Επιμερισμός χρέωσης» στο κάτω μέρος της οθόνης.
3. Καταχωρίστε τα ονόματα ή τους αριθμούς τηλεφώνου άλλων επιβατών.

Αν χρησιμοποιείτε τη νέα εφαρμογή:
1. Στείλτε αίτημα για διαδρομή.
Σύρετε από το κάτω μέρος της εφαρμογής προς τα επάνω και αγγίξτε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής.
3. Αγγίξτε «Επιμερισμός χρέωσης»
4. Καταχωρίστε τα ονόματα ή τους αριθμούς τηλεφώνου άλλων επιβατών.

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε λαμβάνουν μια ειδοποίηση προκειμένου να αποδεχθούν τον επιμερισμό χρέωσης. Στη συνέχεια, η χρέωση της διαδρομής διαιρείται ισόποσα μεταξύ των επιβατών που κάνουν δεκτή την πρόσκληση και εσάς.

Έχετε υπόψη ότι όταν μια χρέωση επιμερίζεται, επιβάλλεται χρέωση 25 cent σε όλους τους επιβάτες που συμμετέχουν στον επιμερισμό. Στην απόδειξή σας θα εμφανίζεται ο συνολικός επιμερισμός χρέωσης για όλους τους επιβάτες

Αν ένας επιβάτης δεν αποδεχτεί τον επιμερισμό χρέωσης ή δεν διαθέτει έγκυρο τρόπο πληρωμής, εσείς θα χρεωθείτε και το δικό του μερίδιο εκτός από το δικό σας. Οι ενεργές προσφορές στον λογαριασμό σας ισχύουν μόνο για το δικό σας μερίδιο χρέωσης.

Ο επιμερισμός χρέωσης μπορεί να μην διατίθεται σε όλες τις επιλογές Uber. Έχετε υπόψη ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιμερισμού της χρέωσης μετά την ολοκλήρωση μιας διαδρομής.

Σημείωση: Το Apple Pay μπορεί να μην λειτουργεί με τον επιμερισμό χρέωσης. Αν χρησιμοποιείτε το Apple Pay αλλά θέλετε να κάνετε επιμερισμό της χρέωσης, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλον τρόπο πληρωμής. Μπορείτε να μεταβείτε πάλι στο Apple Pay κατά την επόμενη διαδρομή σας.