Olemme täällä apuna

Onko matkustajien maksettava tietulleja ja lisämaksuja?

Matkaasi voidaan lisätä seuraavia lisämaksuja: arvioidut tietullit, lisämaksut matkoista lentokentille, satamiin, stadioneille ja erilaisiin tapahtumiin ja niistä pois sekä tiettyjen kaupunkien lisämaksut, jotka on tarkoitettu kattamaan viranomaisten kimppakyytipalveluista perimät maksut. Jos etukäteishinnoittelun perustana oleva reitti sisältää arvioituja tietulleja tai lisämaksuja, ne lasketaan automaattisesti mukaan matkasi hintaan.

Veloituksesta ja sijainnista riippuen kuljettaja voi pidättää nämä lisämaksut, kuljettaja voi maksaa ne Uberille tai Uberiin sidoksissa olevalle taholle tai maksut voivat siirtyä kokonaan tai osittain viranomaiselle tai muille kolmansille osapuolille. Huomaa, että matkasi hintaan sisältyvät maksut eivät ehkä vastaa kuljettajan pidättämää, Uberille maksettua tai kolmannen osapuolen tai viranomaisen maksettavaksi tulevaa summaa tai mitä tahansa kolmannen osapuolen tai viranomaisen tekemää veloitusta, ja että maksut voivat liittyä maksuihin tai korvauksiin, jotka ovat ilmenneet ennen matkaasi tai sen jälkeen. Tässä muutama esimerkki siitä, milloin näin voi käydä (lista ei ole kattava):

1. Matkasi hintaan saatetaan sisältyä arvioitu tietullin käteishintaa vastaava tietullimaksu, vaikka kuljettajasi maksaisi alennettua tietullia ajamalla kimppakyytikaistaa tai sähkökäyttöisellä autolla, käyttämällä transponderia tai jostakin muusta syystä. Matkasi hintaan saatetaan laskea tietullin kaupallista hintaa vastaava arvioitu tietulli myös siinä tapauksessa, että kuljettaja maksaa ei-kaupallisen hinnan.

2. Tietyissä paikoissa matkasi hintaan lisätään lisämaksu, vaikka kyseinen alue ei veloittaisikaan vastaavaa maksua Uberilta tai kuljettajaltasi.

3. Kun hyväksyt etukäteishinnoitellun matkan, hintaan sisältyvät tietullit ja/tai lisämaksut vastaavat ennakoitua reittiä eivätkä ne välttämättä vastaa niitä tietulleja tai lisämaksuja, joita kuljettajasi mahdollisesti maksaa. Kaupungista ja veloituksesta riippuen UberPoolin kyydissä olevista matkustajista jokainen saattaa lisäksi maksaa koko arvioidun tietullin tai lisämaksun tai heistä jokainen maksaa näistä maksuista vain oman osuutensa.