Olemme täällä apuna

Perheprofiilien käyttäminen

Luo perheprofiili, niin voit hallinnoida perheesi Uber-tilejä. Voit pyytää sukulaisia mukaan ja hallinnoida jokaisen oletusmaksutapaa.

Jokaisen perheprofiiliisi liitettävän matkustajan on täytettävä Uberin palveluehdot. Tilin saadakseen matkustajan on oltava vähintään 18-vuotias tai paikallisen hallintoalueen sääntöjen mukaan täysi-ikäinen.

PROFIILIN LUOMINEN JA PERHEENJÄSENTEN KUTSUMINEN

1. Valitse sovellusvalikosta Asetukset.
2. Vieritä alaspäin kohtaan Profiilit ja napauta Lisää perheprofiili ‑palkkia.
3. Valitse tai lisää oletusmaksutapa.
4. Valitse ja kutsu perheenjäseniä yhteystiedoistasi noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tällä hetkellä on mahdollista kutsua vain yksi perheenjäsen kerrallaan. Kun kutsumasi perheenjäsen hyväksyy kutsun, voit kutsua lisää perheenjäseniä. Perheprofiilissasi voi olla sinun lisäksesi enintään neljä jäsentä.

Kutsutulle perheenjäsenelle lähetetään sähköpostiviesti ja push-ilmoitus tai tekstiviesti. Perheenjäsen näkyy perheprofiilissasi odottaa-tilassa siihen asti, kunnes hän hyväksyy kutsusi. Jos haluat kutsua perheenjäsenen, jolla ei ole Uber-tiliä, hänen on ensin ladattava Uber-sovellus. Lähetä kutsu uudelleen sen jälkeen, kun hän on ladannut sovelluksen.

Kun perheenjäsenesi hyväksyy kutsun, perheprofiili näkyy hänen sovelluksessaan maksuvaihtoehtona.

PERHEPROFIILIN MAKSUT
Perheprofiilin maksutavan vahvistamisessa käytetään katevarausta korttisi varmentamiseen. Tämä katevaraus mitätöidään heti, joten sitä ei koskaan veloiteta sinulta.

Voit myös päivittää perheprofiilisi maksutavan. Toimi näin:
1. Napauta sovelluksen valikon yläosassa olevaa kuvaasi.
2. Valitse perheprofiilisi.
3. Valitse valikosta Maksutapa.
4. Valitse haluamasi maksutapa tai lisää uusi.

PERHEPROFIILILLA TEHTYJEN MATKOJEN SEURAAMINEN
Perhetilien hallinnoijat eivät tällä hetkellä näe perheenjäsenten täydellistä matkahistoriaa online-tilassa tai sovelluksessa, vaan näitä matkoja on seurattava kuittien avulla. Kaikkia perheprofiilin maksutavalla maksettuja matkoja ja muita veloituksia koskevat kuitit lähetetään automaattisesti profiilin ylläpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Voit päivittää sähköpostiosoitteen seuraavalla tavalla:
1. Valitse sovellusvalikosta Asetukset.
2. Vieritä alaspäin kohtaan Profiilit ja napauta Perheprofiili-palkkia.
3. Vieritä alaspäin kohtaan Asetukset ja valitse Sähköpostikuitit.
4. Päivitä sähköpostiosoitteesi ja napauta vahvistuspainiketta.

PERHEPROFIILIN POISTAMINEN

1. Valitse sovellusvalikosta Asetukset.
2. Vieritä alaspäin kohtaan Profiilit ja napauta Perheprofiili-palkkia.
3. Vieritä alas, napauta Poista perheprofiili ja vahvista.

PERHEENJÄSENEN POISTAMINEN

1. Valitse sovellusvalikosta Asetukset.
2. Vieritä alaspäin kohtaan Profiilit ja napauta Perheprofiili-palkkia.
3. Vieritä alas ja napauta poistettavaa perheenjäsentä.
4. Valitse Poista jäsen ja vahvista.

PERHEPROFIILISTA POISTUMINEN

1. Valitse sovellusvalikosta Asetukset.
2. Vieritä alaspäin kohtaan Profiilit ja napauta Perheprofiili-palkkia.
3. Vieritä alas ja napauta Poistu profiilista -painiketta.

VAARANTUNUT TILI
Jos perheprofiilisi on luotu tietämättäsi tai jos arvelet, että tili on vaarantunut, ota yhteyttä meihin: