אנחנו כאן כדי לעזור

שיתוף פרטי הנסיעה עם חברים ובני משפחה

בערים שבהן האפשרות 'מעקב אחר הנסיעה שלי' זמינה, אפשר לשתף את המיקום, את סטטוס הנסיעה ופרטים קשורים אחרים עם חברים ובני משפחה. באפשרותך לבחור אילו אנשים יקבלו את הפרטים ומתי הם ישותפו.

הפעלת השיתוף
1. יש לעבור באפליקציה אל 'הגדרות'
2. יש לבחור באפשרות 'מעקב אחר הנסיעה שלי'
3. יש להגדיר את הלחצן הדו מצבי כ'מופעל'

בחירת אנשי הקשר לשיתוף
1. יש לעבור באפליקציה אל 'הגדרות' > 'מעקב אחר הנסיעה שלי'
2. יש ללחוץ על 'בחירת אנשי קשר'
3. יש לחפש את שמות אנשי הקשר שאתם ברצונך לשתף את הנסיעות שלך

הפעלת האפשרות 'מעקב אחר הנסיעה שלי' במהלך נסיעה
1. יש ללחוץ על סמל הנעץ בפינה הימנית העליונה של מסך הניווט
2. אם מופיע סימן 'וי' כחול, המיקום שלך משותף

לכיבוי אפשרות זו, יש ללחוץ שוב על הסמל ולבחור 'להפסיק לשתף'.
התחבר כדי לקבל עזרה