אנחנו כאן כדי לעזור

איך Uber משתמשת במידע לגבי מיקום הנוסעים (iOS)

Uber משתמשת בשירותי המיקום של המכשיר כדי לספק לך נסיעה בשעת הצורך בקלות. נתוני המיקום עוזרים לשפר את השירותים שלנו, הכוללים איסוף, ניווט, תמיכת לקוחות ועוד.

אם יש לך מכשיר iOS, באפשרותך לבחור מתוך שלוש הגדרות מיקום:

תמיד: אנחנו יכולים לאסוף מידע לגבי מיקום מפתיחת אפליקציית Uber ועד סיום הנסיעה או ביטולה. האיסוף עשוי להתבצע גם כשהאפליקציה ברקע.

בעת השימוש ביישום: אנחנו יכולים לאסוף מידע לגבי מיקום כשהאפליקציה גלויה במסך. אם בעתיד נוסיף תכונה שמשתמשת במיקום כשהאפליקציה ברקע, נבקש את אישורך. אם בשלב כלשהו נאסוף את נתוני המיקום כשהאפליקציה ברקע וכשההגדרה 'בעת השימוש' מוגדרת, תופיע הודעה המתריעה על כך על גבי המסך.

אף פעם לא: הבחירה באפשרות 'אף פעם לא' משביתה את שירותי המיקום באפליקציה. עם זאת, עדיין ניתן להשתמש באפליקציית Uber, אך יהיה צורך להזין את מקום האיסוף ואת יעד ההורדה באופן ידני. מידע לגבי מיקום ייאסף מהנהג במהלך הנסיעה ויקושר לחשבון שלך, אפילו אם השבתת את שירותי המיקום באפליקציה שלך.

באפשרותך לנהל את הגדרות המיקום במכשיר שלך. לשם כך, עליך:
1. לפתוח את הגדרות המכשיר
2. להקיש על 'פרטיות' ולאחר מכן על 'שירותי מיקום'
3. לבחור באפשרות Uber
4. לבחור 'תמיד', 'בעת השימוש ביישום' או 'אף פעם לא'

לתשומת ליבך: קיימות נסיבות מיוחדות, כגון מניעת הונאה ומתן מענה לתקריות בטיחות, שבהן Uber עשויה לאסוף נתוני מיקום ברקע עבור כל נוסע שהגדיר את ההגדרה 'בעת השימוש ביישום'. במקרה שכזה תופיע הודעה על המסך.

אנחנו מטפלים במידע לגבי המיקום שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.