אנחנו כאן כדי לעזור

האם נוסעים משלמים אגרות או תוספות תשלום?

חיובים נוספים עשויים להתווסף לנסיעה שלך, כגון: אגרות משוערות; תוספות תשלום לנסיעות לנמלי תעופה, לאירועים, לנמלים, לאצטדיונים ולאתרים אחרים ומהם; כמו גם תוספות תשלום בערים מסוימות שנועדות לקזז עמלות ממשלתיות המוטלות על שירותי שיתוף נסיעה. אם הנתיב המשוער שמשמש לחישוב התעריף הידוע מראש כולל אגרה או תוספת תשלום משוערת, היא תיכלל באופן אוטומטי בתעריף הנסיעה.

בהתאם לחיוב ולמיקום, הנהג עשוי לשמור את החיובים הנוספים האלו, הנהג עשוי לשלם אותם ל-Uber או לישויות הקשורות ל-Uber או שהם יועברו במלואם או בחלקם לרשות ממשלתית או לגורמי צד שלישי אחרים. לתשומת ליבך, חיובים שכאלו הכלולים בתעריף הנסיעה עשויים שלא להתאים לסכום שנשמר על ידי הנהג, המשולם ל-Uber או המועבר לגורם צד שלישי או לרשות ממשלתית; עשויים שלא להתאים לחיוב על ידי גורם צד שלישי או ממשלתי; ועשויים להתקשר לחיובים או למקרים שגורמים לאי נוחות שמתרחשים לפני הנסיעה או אחריה. הכנו מספר דוגמאות למקרים שבהם זה עשוי לקרות (זו לא רשימה מקיפה):

1. ייתכן שהמערכת שלנו תחשב אגרה משוערת שמתאימה לתעריף האגרה במזומן, אף על פי שהנהג שילם סכום אגרה מוזל מאחר שהוא נוהג בנתיב מיוחד לרכבים עם מספר נוסעים, נוהג ברכב חשמל, משתמש במשדר-מקלט או מסיבות אחרות. באופן דומה, ייתכן שהמערכת שלנו תחשב אגרה משוערת שמתאימה לתעריף האגרה המסחרי, אף על פי שהנהג משלם תעריף לא מסחרי.

2. במיקומים מסוימים, תוספות תשלום מתווספות לתעריף הנסיעה שלך, אף על פי שבמיקום לא נגבה התשלום המתאים מ-Uber או מהנהג.

3. בעת קבלת נסיעה עם תעריף ידוע מראש, האגרות ו/או תוספות התשלום המשוערות שנכללות בתעריף הידוע מראש משקפות את הנתיב המשוער ואותן אגרות ו/או תוספות תשלום עשויות שלא להתאים לסכום בפועל שמשלם הנהג שלך, אם בכלל. בנוסף, בהתאם לעיר ולחיוב, בנסיעת UberPool יכולים מספר נוסעים לשלם באופן אישי את הסכום המלא של האגרה או תוספת התשלום המשוערת או שהם יכולים לחלוק את העלות.