אנחנו כאן כדי לעזור

הוספת מקומות מועדפים ב-iOS

אפשר להוסיף באפליקציה יעדים קבועים, כמו עבודה או בית.

הוספת הכתובת בעבודה או בבית לרשימת המועדפים
אם ברצונך לשמור את הכתובת שלך בבית או בעבודה, עליך:
1. ללחוץ על סמל התפריט שבאפליקציה
2. ללחוץ על 'הגדרות'
3. ללחוץ על 'הוספת בית' או 'הוספת עבודה'
4. להזין את הכתובת שלך בבית או בעבודה
הכתובות יופיעו ברשימת המועדפים בסעיף הגדרות החשבון שבאפליקציה.

הסרת הכתובת בעבודה או בבית מרשימת המועדפים
1. ללחוץ על סמל התפריט שבאפליקציה
2. ללחוץ על 'הגדרות'
3. לבחור את המקום שברצונך למחוק (עבודה או בית) ולהחליק אותו לכיוון ימין כדי למחוק

הוספת יעד למקומות המועדפים
לאחר ביצוע נסיעה ליעד מסוים, תופיע ההודעה 'שמירת היעד' בפיד. כדי לשמור את היעד, עליך:
1. ללחוץ על 'הוספה למקומות המועדפים'
2. להקליד את השם או את הכינוי של המקום (למשל 'הבית של מיכל' או 'חנות החיות')
3. ללחוץ על 'שמור מקום'
לתשומת ליבך: האפשרות להוסיף יעד למקומות המועדפים תהיה זמינה רק לאחר ביצוע נסיעה לאותו יעד.

הסרת מקום מועדף
אם ברצונך להסיר יעד מהמקומות המועדפים, עליך:
1. ללחוץ על סמל התפריט שבאפליקציה
2. ללחוץ על 'הגדרות'
3. ללחוץ על 'מקומות מועדפים נוספים'
4. ללחוץ על X ליד המקום שברצונך להסיר
5. לבחור באפשרות 'הסר מקום מועדף'