אנחנו כאן כדי לעזור

הפעלה או השבתה של נקודות הזיכוי של Uber

אם יש לך נקודות זיכוי בחשבון, תוכל להשתמש בהן באופן אוטומטי בתעריפי נסיעה ובדמי ביטול. ניתן להציג תמיד את יתרת נקודות הזיכוי בחשבון על-ידי בחירה באפשרות 'תשלום' בתפריט האפליקציה.

ניתן לשנות את מצב נקודות הזיכוי בין ״פעיל״ ו-״כבוי״ לאחר קביעת היעד ובטרם בחירת סוג הרכב הרצוי.

1. יש להקיש על סרגל נקודות הזיכוי הלבן מעל הלחצן השחור להזמנת נסיעה ולאחר מכן להקיש על ״שנה אמצעי תשלום״
2. במסך 'אפשרויות התשלום', יש להשתמש במחוון בסרגל הצמוד לסכום נקודות הזיכוי שלך.
3. יש להחליק שמאלה כדי לשנות את מצב נקודות הזיכוי ל'כבוי'. יש להחליק ימינה כדי לשנות את מצב נקודות הזיכוי ל'פועל'.

יש לשים לב שלאחר הזמנת הנסיעה, לא ניתן לשנות את מצב נקודות הזיכוי שלך. אם ברצונך לשנות את אמצעי התשלום, יש להקיש על ״עזרה״ באפליקציה כדי ליידע אותנו. נשמח לבצע את השינוי עבורך.

בחיוב של תעריף נסיעה או דמי ביטול הגדולים מסכום נקודות הזיכוי שלך, אמצעי התשלום שנבחר ישמש לחיוב הסכום שנותר. ניתן לבחור או להוסיף את אמצעי התשלום המועדף לפני נסיעה או במהלכה.
אם מחיר הנסיעה גבוה מסכום נקודות הזיכוי, אמצעי התשלום שבחרת יחויב עבור הסכום שנותר.