אנחנו כאן כדי לעזור

לחלוק את העלות עם חברים

במהלך הנסיעה, התכונה \'חלוקת תעריף\' מאפשרת לך לחלק את תעריף הנסיעה באופן שווה בין הנוסעים. כדי לחלק את התעריף, עליך:

1. להזמין נסיעה.
2. לבחור באפשרות \'חלוקת תעריף\' בתחתית המסך.
3. להזין את השמות או את מספרי הטלפון של הנוסעים האחרים.

בשימוש באפליקציה החדשה, עליך:
1. להזמין נסיעה.
2. להחליק את האצבע למעלה מתחתית מסך האפליקציה ולהקיש על אמצעי התשלום שבחרת.
3. להקיש על \'חלוקת תעריף\'
4. להזין את השמות או את מספרי הטלפון של הנוסעים האחרים.

לכל מי שיוזמן על-ידך תישלח הודעה המבקשת לאשר את חלוקת התעריף. לאחר מכן תעריף הנסיעה יחולק באופן שווה בינך ובין הנוסעים שיאשרו.

יש לשים לב שבביצוע חלוקת תעריף, כל נוסע משתתף מחויב בעמלה בסך 25 סנט. בקבלה תופיע העמלה הכוללת של חלוקת התעריף לכל הנוסעים

אם נוסע מסוים לא יאשר את חלוקת התעריף או לא יחזיק באמצעי תשלום תקף, יהיה עליך לשלם הן את חלקך והן את חלקו. מבצעים פעילים בחשבון שלך חלים רק על החלק שלך בתעריף.

ייתכן שחלוקת התעריף לא זמינה בכל אפשרויות הנסיעה שמציעה Uber. יש לשים לב שאנחנו לא יכולים לחלק את התעריף לאחר סיום הנסיעה.

הערה: ייתכן שהתשלום באמצעות Apple Pay לא יעבוד בחלוקת תעריף. אם אמצעי התשלום שלך הוא Apple Pay וברצונך לחלק את התעריף, ייתכן שיהיה עליך להשתמש באמצעי תשלום אחר. באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום ל-Apple Pay בנסיעה הבאה.