אנחנו כאן כדי לעזור

מדוע יש חיוב בהמתנה בחשבון התשלום שלי?

כאשר נוסף אמצעי תשלום חדש לחשבון Uber שלך או אם לא השתמשת באמצעי התשלום במשך מספר ימים, Uber תאמת אותו באמצעות הנפקת אישור והחזקה זמניים.

אישור והחזקה הם סכומי כסף קטנים שלעולם אינם מחויבים בפועל בחשבון שלך. אולם, ייתכן שאחד מסכומים אלה יופיע בחשבונך כ\'בהמתנה\'.

בהתחלת נסיעה Uber עשויה ליצור אישור והחזקה זמניים באמצעי התשלום שלך עבור התעריף הידוע מראש של הנסיעה. חיוב זה יוצג כחיוב \'בהמתנה\' באמצעי התשלום בחשבון שלך. בסוף הנסיעה, אישור והחזקה אלה מומרים לחיוב עבור תעריף הנסיעה הסופי.

אם הנסיעה בוטלה או שהתעריף הכולל שונה מהמחיר שחושב מראש באפליקציה, האישור וההחזקה המקוריים יבוטלו באמצעי התשלום שלך בתוך מספר ימי עסקים, בהתאם למדיניות הבנק. אם ברצונך לאמת פריט מסוים בדוח שלך, יש ליצור קשר ישירות עם הבנק שלך.