אנחנו כאן כדי לעזור

שינוי תמונת הפרופיל בחשבון לנסיעה

כדי לשנות או להוסיף תמונת פרופיל, יש ללחוץ על התמונה שלך או על העיגול הריק שבתפריט האפליקציה.

אם יש לך חשבון לנהיגה
נוסעים עם חשבון לנהיגה בפלטפורמת Uber צריכים לעבור לאפליקציית הנהגים כדי לשנות את תמונת הפרופיל. דרישה זו חלה אם אי פעם יצרת חשבון לנהיגה, גם אם מעולם לא הפעלת אותו.

תמונת הפרופיל שלך צריכה לקבל אישור לפני שהיא תופיע בחשבון. תהליך האישור נמשך בדרך כלל כשעתיים. לאחר קבלת האישור, התמונה שלך תתעדכן בחשבון לנסיעה ולנהיגה.