Ovdje smo da pomognemo

Aplikacija ne proizvodi zvukove

Aplikaciju možda nećete čuti ako je telefon sasvim utišan. Poglasnite telefon kako bi se riješila poteškoća.

Zvuk se ponekad može automatski isključiti ili deaktivirati kada se telefon uključi u USB priključak u vozilu.

Također možete pokušati isključiti Bluetooth. Na glavnom zaslonu telefona otvori Postavke > Bluetooth.