Ovdje smo da pomognemo

Aplikacija ne proizvodi zvukove

Aplikaciju možda nećeš čuti ako je telefon sasvim utišan. Za rješavanje poteškoće poglasni zvuk telefona.

Zvuk se ponekad može automatski isključiti ili deaktivirati kada se telefon uključi u USB priključak u vozilu.

Također možeš pokušati ISKLJUČITI Bluetooth. Na glavnom zaslonu telefona otvori Postavke > Bluetooth.
Prijavite se za pomoć