Ovdje smo da pomognemo

Na mojem iPhone telefonu prikazuje se „Greška mreže”

Ako se u tvojoj aplikaciji prikazuje poruka greške mreže, pokušaj sljedeće:

1. ISKLJUČI Wi-Fi u Postavkama > Wi-Fi.
2. ISKLJUČI zrakoplovni način rada u Postavkama > Zrakoplovni način rada.
3. UKLJUČI mobilne podatke u Postavkama > Mobilni > Mobilni podaci.
4. U mobilnim podacima > Upotrijebi mobilne podatke za, provjeri je li omogućena aplikacija Uber Partner.

Nakon dovršetka ovih koraka ponovno pokušaj s povezivanjem.

Ako i dalje primaš poruku greške mreže, možeš ići u Postavke > Općenito > Resetiraj > Resetiraj postavke mreže. Potrebno je napomenuti da se time mogu izbrisati sve lozinke pohranjene na tvojem telefonu.

Ako ništa od navedenog ne funkcionira, pokušaj ponovno pokrenuti telefon. Napominjemo da svoj iOS uređaj trebaš prisilno ponovno pokrenuti kao zadnju opciju i to samo ako ne reagira.
Prijavite se za pomoć