Ovdje smo da pomognemo

Informacije o pravilima privatnosti

U Uberovim pravilima privatnosti opisano je koje podatke prikupljamo, kako ih upotrebljavamo i dijelimo te koji su tvoji izbori u vezi s tim podacima.

Ta se pravila primjenjuju na sve korisnike usluga koje pruža Uber ili njegova povezana društva bilo gdje u svijetu, kao i na sve ostale koji kontaktiraju s Uberom ili na druge načine pošalju podatke Uberu, osim ako u Pravilima privatnosti nije drugačije navedeno.
Prijavite se za pomoć