Ovdje smo da pomognemo

Prijenos dokumenata

Za prijenos dokumenata upotrijebite svoju aplikaciju ili se prijavite na partners.uber.com i otvorite nadzornu ploču partnera.

Prilikom prijenosa slika pazite na sljedeće:
– slika dokumenta mora biti jasna
– sav tekst mora biti čitljiv
– sva 4 kuta dokumenta moraju biti vidljiva.

Pratite upute na aplikaciji ili na mreži i provjerite jesu li sve informacije točne. Vodite računa da su dokumenti važeći s navedenim datumom isteka. Bilo bi dobro pribaviti i prenijeti novi dokument prije isteka važećeg. Ako aktivni dokument istekne, Vaš račun može biti privremeno stavljen na čekanje dok ne prenesete novi dokument i naš ga tim ne odobri.

Želite li dodati novo vozilo ili početi voziti u novom gradu, pribavite nove dokumente unaprijed. To skraćuje vrijeme čekanja na početak vožnje.
Prijavite se za pomoć