Ovdje smo da pomognemo

Ažuriranje prečaca kalendara

Od svibnja 2018. aplikacija Uber više neće podržavati značajku Prečaci kalendara. Prekinut će se veza s računom kalendara i izbrisat će se svi podaci povezani s kalendarom iz aplikacije Uber i s poslužitelja.

Prečaci kalendara omogućivali su korisnicima da povežu svoj osobni ili poslovni kalendar s Uberom. Nakon povezivanja kalendara predstojeći su se događaji iz kalendara prikazivali kao „prečaci“ kada bi korisnik otvorio aplikaciju Uber.