Ovdje smo da pomognemo

Imao/la sam problema s cijenom za uberPOOL

Prije nego što zatražiš vožnju uberPOOL, moraš potvrditi lokaciju preuzimanja i odredišnu lokaciju. Tvoja aplikacija zatim izračunava konačnu cijenu vožnje. Tu cijenu prihvaćaš prije nego što zatražiš preuzimanje.

Tijekom vožnje uberPOOL slobodno možeš izaći iz vozila na odredištu različitom od onoga koje si potvrdio/la prilikom slanja zahtjeva za preuzimanje. Napominjemo da se u tom slučaju naplaćena cijena može razlikovati od konačne cijene koju si prihvatio/la.

. . .

Ako smatraš da je cijena vožnje uberPOOL koja ti je naplaćena za ovu vožnju netočna ili nepoštena, obavijesti nas ovdje. Pregledat ćemo i prema potrebi izvršiti prilagodbe.
Prijavite se za pomoć