Ovdje smo da pomognemo

Naknade za vrijeme čekanja

Na nekim se lokacijama nekoliko minuta nakon dolaska vozača počinje obračunavati naknada za vrijeme čekanja po minuti. Obavijestit ćemo te kad naplata započne, a trajat će sve dok vozač ne započne vožnju. U slučaju otkazivanja vožnje i naplaćivanja otkazne naknade vrijeme čekanja neće ti biti naplaćeno. Isto tako, ta se naknada možda neće primjenjivati u zračnim lukama ili na nekim drugim mjestima. Također se ne primjenjuje na određene vrste vožnji, primjerice uberPOOL. Naknade i pragovi za vrijeme čekanja razlikuju se ovisno o lokaciji. S pomoću alata za procjenu cijene možeš vidjeti postoji li ta naknada u tvojem gradu.