Ovdje smo da pomognemo

Određivanje lokacije preuzimanja

Kada zatražiš vožnju, aplikacija se koristi GPS-om i predlaže najbolju lokaciju preuzimanja u blizini.

Ako želiš neku drugu lokaciju preuzimanja:
1. Dodirni oznaku lokacije preuzimanja na karti.
2. Unesi novu adresu ili zgradu.
3. Odaberi jednu od lokacija predloženih u aplikaciji.

Lokaciju preuzimanja možeš promijeniti i nakon što zatražiš vožnju. Da bi to učinio/la:
1. Dodirni stavku „Uredi“ pored lokacije preuzimanja.
2. Unesi novu adresu ili povuci pribadaču na bilo koju lokaciju na karti unutar sivog kruga.
3. Dodirni gumb „Potvrdi“ da bi dovršio/la zahtjev.

Lokaciju preuzimanja možeš podesiti samo jednom i možeš je pomicati samo unutar kruga koji se prikazuje na zaslonu.

Napominjemo da promjena lokacije preuzimanja nije dostupna za uslugu uberPOOL.