Ovdje smo da pomognemo

Prihvaćanje cijene vožnje

Nakon što zatražiš vožnju, prihvaćaš cijenu prikazanu u aplikaciji.

UNAPRIJED ODREĐENA CIJENA

Ako je u tvom gradu dostupna unaprijed određena cijena, uz svaku opciju vozila možeš vidjeti procjenu cijene za vožnju. Unaprijed određene cijene uključuju:

– cijenu za vrijeme i udaljenost do tvog odredišta
– primjenjive naknade, cestarine i nadoplate.

NAPOMENA: Možda nećeš vidjeti unaprijed određenu cijenu ako pošalješ zahtjev za dugu vožnju ili ako ga pošalješ prebrzo da bi aplikacija mogla izračunati cijenu.

Cijena vožnje koja će ti se naplatiti može se promijeniti u slučaju:
– dodatnih zaustavljanja tijekom vožnje
– promjene odredišta
– da te vozač čeka nekoliko minuta na lokaciji preuzimanja.

UNAPRIJED ODREĐENA CIJENA NIJE DOSTUPNA

Ako ne vidiš unaprijed određenu cijenu tijekom slanja zahtjeva, umjesto toga vidjet ćeš raspon cijena. Ovaj raspon obuhvaća sve naknade, cestarine i nadoplate. On ne obuhvaća promjena odredišta, dodatna zaustavljanja ni vrijeme čekanja. Stvarna cijena vožnje izračunat će se kada stigneš na odredište.
. . .

Posjeti stranicu u nastavku za prikaz procjene cijene za vožnju na bilo kojem mjestu na kojemu je Uber dostupan: