Esame, kad jums padėtume

Dėl programos užstringa arba išjungiama „iOS“

Jeigu jūsų programa nuolat užstringa arba išjungiama, programoje atlikite tolesnius veiksmus.

PRIVERSTINAI IŠJUNKITE
1. Dukart bakstelėkite pagrindinį mygtuką
2. Slinkite „Uber“ programos kortelę aukštyn
3. Iš naujo atidarykite programą

Jei problemos tęsiasi, galite pamėginti iš naujo nustatyti tinklo nustatymus.

IŠ NAUJO NUSTATYKITE TINKLO NUSTATYMUS
Pastaba: gali būti ištrinti visi slaptažodžiai.
1. Pasirinkite „Settings“ (nustatymai) > „General“ (bendra).
2. „Reset“ (nustatyti iš naujo) > „Reset Network Settings“ (nustatyti iš naujo tinklo nustatymus).