Esame, kad jums padėtume

Kainos dalijimasis su draugu

Kelionės metu kainos padalijimo funkcija suteikia galimybę kelionės kainą padalyti vienodai visiems keleiviams. Norėdami padalyti kainą, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Užsakykite kelionę.
2. Ekrano apačioje pasirinkite „Kainos padalijimas“.
3. Įveskite kitų keleivių vardus arba telefono numerius.

Jei naudojate naują programą, atlikite tolesnius veiksmus.
1. Užsakykite kelionę.
2. Perbraukite aukštyn iš programos apačios ir bakstelėkite pasirinktą mokėjimo būdą.
3. Bakstelėkite „Kainos padalijimas“.
4. Įveskite kitų keleivių vardus arba telefono numerius.

Kiekvienam jūsų pakviestam asmeniui atsiunčiama pranešimo užklausa su nurodymu priimti kainos padalijimą. Tada kelionės kaina po lygiai padalijama patvirtinusiems keleiviams ir jums.

Atminkite, kad padalijus kainą kiekvienam dalyvaujančiam keleiviui taikomas 25 centų mokestis. Jūsų kvite bus rodomas bendras visiems keleiviams skirtas kainos padalijimo mokestis

Jei keleivis pasirenka nepriimti kainos padalijimo arba neturi tinkamo mokėjimo būdo, jūs turėsite sumokėti savo ir jo dalį. Aktyvios jūsų paskyros akcijos taikomos tik jūsų kainos daliai.

Kainą padalyti galima naudojant ne visas „Uber“ paslaugas. Atminkite, kad negalime padalyti kainos kelionei pasibaigus.

Pastaba: „Apple Pay“ gali neveikti naudojant kainos padalijimą. Jeigu naudojate „Apple Pay“, bet norite padalyti kainą, gali reikėti kito mokėjimo būdo. „Apple Pay“ galėsite vėl naudoti kitos kelionės metu.