Kami sedia membantu

Membahagikan tambang dengan rakan

Semasa perjalanan, ciri Bahagikan Tambang membolehkan anda membahagikan tambang perjalanan sama rata antara penumpang.

Untuk membahagikan tambang:
- minta perjalanan
- pilih Bahagikan Tambang di bahagian bawah skrin anda
- masukkan nama atau nombor telefon penumpang lain

Mereka yang anda jemput akan digesa dengan satu pemberitahuan bagi menerima bahagi tambang anda.

Setiap penumpang bersama akan menerima satu pemberitahuan dari aplikasi Uber untuk menerima. Tambang perjalanan kemudiannya akan dibahagikan sama rata. Sila ambil perhatian bahawa setiap penumpang yang mengambil bahagian akan dikenakan bayaran yang kecil ($0.25) untuk bahagikan tambang.

Jika penumpang memilih untuk tidak menerima bahagikan tambang, atau tidak mempunyai kaedah bayaran yang sah, anda akan dikenakan bayaran untuk kedua-dua bahagian anda dan juga mereka. Mana-mana promosi yang aktif di akaun anda hanya akan digunakan untuk tambang pihak anda, bukan rakan anda.

Bahagikan tambang hanya berfungsi semasa perjalanan dan tidak disediakan untuk semua pilihan Uber, seperti UberPOOL. Kami tidak dapat membahagikan tambang selepas perjalanan telah berakhir.