Vi er her for å hjelpe

Hvorfor finner ikke appen posisjonen min?

Hvis telefonen din viser denne feilmeldingen, må du sjekke at innstillingen for stedstjenester er PÅ.
1. Gå til Innstillinger > Personlig (overskrift) > Sted.
2. Kontroller at modus er satt til høy nøyaktighet.

Det er god praksis å sjekke at alle appene på telefonen er oppdaterte:
1. Åpne Google Play-butikken.
2. Velg Meny øverst til venstre.
3. Gå til Mine apper > Oppdater alle.