Vi er her for å hjelpe

Stedsdeling for passasjerer

For å gjøre det lettere å hente kan passasjerene dele GPS-data som viser nøyaktig hvor de er, slik at stedet vises i navigasjonen i appen. Da ser du både hentestedet passasjeren la inn i appen, og stedet der vedkommende faktisk er.

Noen ganger kan det være vanskelig å finne passasjeren, men denne funksjonen gjør det mulig å kjøre direkte dit vedkommende befinner seg.

HVOR SKAL JEG KJØRE?
Du kjører til hentestedet som er vist i appen. Dersom du har vanskeligheter med å finne passasjeren når du ankommer, tar du kontakt og avtaler det beste møtestedet.

HVORDAN SER JEG HVOR PASSASJEREN ER?
Hentestedet vises med en grønn firkant. Når du ankommer hentestedet som passasjeren har lagt inn i appen, vises passasjerens faktiske posisjon som en blå sirkel.

HVORFOR SER JEG IKKE HVOR PASSASJEREN ER, PÅ HVER TUR?
Passasjerer er ikke pålagt å dele hvor de befinner seg via GPS. Dersom personens nøyaktige posisjon ikke vises i appen, betyr det at vedkommende ikke har slått på stedsdeling.