Vi er her for å hjelpe

Hvorfor er den totale inntjeningen min forskjellig fra den nåværende saldoen?

Inntjening-delen av Driver-appen inneholder et ukentlig sammendrag med det følgende:

TOTAL INNTJENING – beløpet du har tjent gjennom turer og kampanjer den gjeldende uken
UTBETALINGER – beløpet Uber allerede har betalt deg, eller som du har betalt til Uber den gjeldende uken
FORRIGE SALDO – beløpet Uber har betalt deg tidligere, eller som du skyldte Uber før den gjeldende uken startet
NÅVÆRENDE SALDO – beløpet Uber skylder deg for øyeblikket, eller beløpet du skylder Uber

Det kan være flere grunner til at den nåværende saldoen din ikke er den samme som den totale inntjeningen, slik som at:

– Utbetalinger alt er foretatt den gjeldende uken
– Det har påløpt avgifter som du skylder Uber (f.eks. kontanter innsamlet, kjøretøybetalinger)
– Kampanjer du kvalifiserer for, er fortsatt under behandling
– Turer er fortsatt under behandling eller til gjennomgang
Logg inn for å få hjelp