Vi er her for å hjelpe

Betaler passasjerer for bompenger og avgifter?

Det kan påløpe ytterligere avgifter på reisen din, som for eksempel anslåtte bompenger, tilleggsavgifter for reiser til eller fra flyplasser, arrangementer, havner, stadioner og andre arenaer, samt tilleggsavgifter i enkelte byer, som er ment å oppveie statlige avgifter pålagt samkjøringstjenester. Hvis den beregnede ruten som brukes til å generere forhåndsprisen din, innebærer et anslått bompengebeløp, vil en tilleggsavgift automatisk bli lagt til i reiseprisen din.

Avhengig av avgift og sted, kan disse tilleggsavgiftene beholdes av sjåføren, betales av sjåføren din til Uber eller Uber-tilknyttede enheter, eller videresendes i sin helhet eller delvis til et statlig kontor eller andre tredjeparter. Vær oppmerksom på at slike avgifter som inkluderes i reisen din, kan avvike fra beløpet som beholdes av sjåføren, betales til Uber eller videresendes til en tredjepart eller et statlig kontor. Det er ikke sikkert at avgiftene samsvarer med en avgift til tredjepart eller statlig kontor, og de kan være knyttet til avgifter eller uleiligheter som oppstod før eller etter reisen din. Her er noen eksempler på hvordan dette kan skje (listen er ikke uttømmende):

1. Kanskje må du betale en avgift som er ment å tilsvare kontantbeløpet for en bompengeavgift, selv om sjåføren din betalte et nedsatt avgiftsbeløp for eksempel fordi vedkommende kjørte i et kollektivfelt, kjørte et elektrisk kjøretøy eller brukte en autopassbrikke. På lignende måte må du kanskje betale en beregnet bompengeavgift som tilsvarer den kommersielle bompengetaksten, selv om sjåføren din betaler den ikke-kommersielle taksten.

2. På visse steder kan en tilleggsavgift legges til i reiseprisen din, selv om det ikke kreves en tilsvarende betaling fra Uber eller sjåføren din på stedet.

3. Når du aksepterer en reise med forhåndspris, vil beregnede bompengebeløp og/eller tilleggsavgifter som legges til i forhåndsprisen, gjenspeile den anslåtte ruten, og bompengebeløpene og/eller tilleggsavgiftene tilsvarer ikke nødvendigvis det faktiske beløpet sjåføren din eventuelt må betale. Avhengig av by og beløp, kan det også hende at flere passasjerer på en UberPool-reise hver må betale et beregnet bompengebeløp eller en tilleggsavgift i sin helhet, eller de kan dele utgiftene.