Vi er her for å hjelpe

Hvilken informasjon finnes i Uber-datanedlastingen?

Innholdet i datanedlastingen din kan variere, avhengig av hvordan du bruker Uber. Dataene du laster ned, kan inkludere følgende:

KONTOOPPLYSNINGER
Kontoopplysningene dine inkluderer informasjon, slik som:
– navnet og e-postadressen din, mobiltelefonnummeret ditt, vurderinger og datoen da du registrerte deg med Uber
– vervekoder utstedt av Uber
– betalingsmåter, slik som datoen du opprettet og oppdaterte en betalingsmåte på, utstederbankens navn, faktureringsland samt typen betalingsmåte (Visa, debet osv.)
– metadata om brukerstøttesamtaler med Uber
– kommunikasjon sendt mellom sjåfør og passasjer eller mellom leveringspartner og kunde (merk: du ser kun meldinger du har sendt)

UBER-PASSASJERDATA
Passasjerdataene dine inkluderer informasjon som brukes for å frakte deg til destinasjonen din, slik som:
– tider og steder en reise ble forespurt, startet og avsluttet, samt tilbakelagt avstand
– reisepriser og valuta

JUMP-DATA
JUMP-dataene dine inkluderer informasjon om reiser du har tatt med JUMP-sykler, blant annet:
– tider og steder en reise ble startet og avsluttet på, samt tilbakelagt avstand
– reisepriser

UBER EATS-DATA
Uber Eats-dataene dine inkluderer informasjon om bestillingshistorikk, slik som:
– navn på restauranter, bestilte varer, priser og tiden da du la inn bestillingen
– tilpasninger eller spesielle instruksjoner

Finn ut mer i delen «Informasjon som vi samler inn» i personvernerklæringen.
HVA ER IKKE INKLUDERT I DATANEDLASTINGEN?

Noe informasjon er rimelig nok ikke inkludert i datanedlastingen. Dette kan være av sikkerhetshensyn eller fordi informasjonen er rettighetsbelagt. Vi inkluderer heller ikke informasjon som inneholder personopplysninger om en annen part vi ikke med rimelighet kan utelate. Vi inkluderer for eksempel ikke innhold i brukerstøtteforespørsler, e-postutvekslinger med Uber eller meldinger du har mottatt.

Nedenfor finner du en liste over informasjonstypene som ikke er inkludert i nedlastingen for hver kontotype, sammen med grunnen til at de ikke er inkludert.

KONTOOPPLYSNINGER
Svært personlige opplysninger som du har oppgitt til oss, slik som personnummer, postadresser og bankkonto- og kredittkortopplysninger, inkluderes ikke i nedlastingen. Vi utelater disse opplysningene av hensyn til din personlige sikkerhet. For å redusere størrelsen på nedlastingene dine og gjøre det mulig for oss å levere dataene så raskt som mulig, inkluderes kun stedsdata for de siste 30 dagene. Du mottar kun meldinger du har sendt. Av sikkerhetshensyn er meldinger du har mottatt, ikke inkludert.

UBER-PASSASJERDATA
Navn og adresser på steder du har lagret, inkluderes for øyeblikket ikke, på grunn av tekniske begrensninger. Informasjon som estimert ankomsttid, prisberegninger og opplysninger om markedsdrevne kampanjerabatter inkluderes ikke i nedlastingen, da de er rettighetsbelagt.

UBER EATS-DATA
Favorittrestauranter og lagrede leveringsadresser inkluderes for øyeblikket ikke, på grunn av tekniske begrensninger. Beregning av leveringsgebyr og informasjon om kampanjerabatter inkluderes ikke i nedlastingen, da de er rettighetsbelagt.

DETALJERTE ENHETSDATA
Detaljerte enhetsdata, slik som mobilleverandør, operativsystem, modellnummer og stedsdata, inkluderes for øyeblikket ikke, på grunn av tekniske begrensninger.

UBER-SJÅFØRDATA
Nedlastingen din kan inneholde en svært begrenset mengde informasjon om sjåføropplevelsen. Du finner mer sjåførdata og informasjon i kontrollpanelet for partnere.
Datanedlastingen din inneholder de mest relevante dataene om hvordan du bruker Uber. Hvis du har spørsmål om personopplysningene dine, ønsker å motta spesifikke data som ikke er tilgjengelige i nedlastingen din eller ønsker å kontakte Ubers personvernombud, kan du sende inn en forespørsel via lenken nedenfor.