Vi er her for å hjelpe

Hvilken informasjon finnes i datanedlastingen?

Avhengig av hvordan du bruker Uber-plattformen, kan innholdet i datanedlastingen omfatte følgende:

KONTOOPPLYSNINGER
Kontoopplysningene inkluderer informasjon som
– navnet og e-postadressen din, mobiltelefonnummeret ditt, vurderinger og datoen da du registrerte deg med Uber
– vervekoder utstedt av Uber
– betalingsinformasjon, for eksempel datoen da du opprettet og oppdaterte en betalingsmåte,
navnet på banken som utstedte betalingsmåten, faktureringslandet og typen betalingsmåte (Visa, debet osv.)
– metadata om brukerstøttesamtaler med Uber
– kommunikasjon sendt mellom sjåfør og passasjer eller mellom leveringspartner og kunde (merk:
du kan bare se meldinger du har sendt)

PASSASJERDATA
Passasjerdataene inkluderer informasjon som brukes til å frakte deg til destinasjonen din, for eksempel
– tider og steder der en reise ble forespurt, startet og avsluttet samt tilbakelagt avstand
– reisepriser og valuta
– 30 dager med mobilhendelsedata, for eksempel enhetens operativsystem, modell, språk, appversjon og
klokkeslett og sted for når dataene ble innhentet

JUMP-DATA
JUMP-dataene inkluderer informasjon om turer du har tatt med JUMP-sykler, blant annet
– tider og steder der en tur ble startet og avsluttet samt tilbakelagt avstand
– turpriser

UBER EATS-DATA
Uber Eats-dataene inkluderer informasjon om bestillingshistorikk, for eksempel
– navn på restauranter, bestilte varer, priser og tidspunktet da du la inn bestillingen
– tilpasninger eller spesielle instruksjoner
– 30 dager med mobilhendelsedata, for eksempel enhetens operativsystem, modell, språk, appversjon og
klokkeslett og sted for når dataene ble innhentet
Finn ut mer i delen «Innsamling og bruk av data» i personvernerklæringen vår.
HVA ER IKKE INKLUDERT I DATANEDLASTINGEN?

Noe informasjon er rimelig nok ikke inkludert i datanedlastingen. Dette kan være av sikkerhetshensyn eller fordi informasjonen er rettighetsbelagt. Vi inkluderer heller ikke informasjon som inneholder personopplysninger om en annen part som ikke med rimelighet kan utelates. Vi inkluderer for eksempel ikke innhold i brukerstøtteforespørsler, e-postutvekslinger med Uber eller meldinger du har mottatt.

Nedenfor finnes en liste over informasjonstypene som ikke er inkludert i nedlastingen for hver kontotype samt grunnen til at den ikke er inkludert.

KONTOOPPLYSNINGER
Svært personlige opplysninger du har oppgitt til oss, for eksempel personnummer, postadresser og bankkonto- og kredittkortopplysninger, inkluderes ikke i nedlastingen. Vi utelater disse dataene av hensyn til din personlige sikkerhet. Du mottar bare meldinger du har sendt. Av sikkerhetshensyn er meldinger du har mottatt, ikke inkludert.

MOBILHENDELSESDATA
Mobilhendelsedata som er inkludert i eksporten din – for eksempel enhetens operativsystem, modell, språk og appversjon – er begrenset til de siste 30 dagene for å redusere størrelsen på nedlastingen og la oss oppgi dataene dine så raskt som mulig.

PASSASJERDATA
– Navn og adresser på steder du har lagret, inkluderes for øyeblikket ikke på grunn av tekniske begrensninger.
– Informasjon som anslått ankomsttid, prisberegninger og informasjon om markedsplassbaserte
kampanjerabatter er ikke inkludert i nedlastingen, da de er rettighetsbelagte.

UBER EATS-DATA
– Beregning av leveringsgebyr og informasjon om kampanjerabatter inkluderes ikke i nedlastingen, da
de er rettighetsbelagte
– Beregning av leveringsgebyr og informasjon om kampanjerabatter inkluderes ikke i nedlastingen, da
de er rettighetsbelagte

SJÅFØRDATA
Nedlastingen kan inneholde en svært begrenset mengde informasjon om sjåføropplevelsen din. Du finner flere sjåførdata og -opplysninger i kontrollpanelet for sjåfører.
Datanedlastingen inneholder de mest relevante dataene angående hvordan du bruker Uber-plattformen. Hvis du har spørsmål om personopplysningene dine eller ønsker å motta bestemte data som ikke er tilgjengelige i nedlastingen, eller om du ønsker å be om retting av opplysningene eller har en annen grunn til å kontakte Ubers personvernombud, kan du sende inn en forespørsel via linken nedenfor.