Vi er her for å hjelpe

Jeg har fått en dobbeltbelastning

Uber-kontoen eller betalingskontoen din kan innimellom vise to eller flere identiske belastninger for samme beløp. Hvis dette skjer, anbefaler vi at du bekrefter at du ikke har tatt flere turer til samme pris.

Hvis du mener du har blitt belastet to ganger, bør du sjekke at det ikke finnes en tilsvarende tur eller en prisjustering. Velg HISTORIKK i appmenyen for å se igjennom turhistorikken, og logg på riders.uber.com Du mottar en oppdatert kvittering hvis prisen på turen har blitt endret.

Uber vil av og til reservere et beløp tilsvarende forskuddsprisen, via betalingsmåten din, ved starten av turen. Denne prisen vises som «utestående» på kontoen din. Selv om disse annulleres umiddelbart hos oss, er det mulig at de står igjen på kontoen din en kort stund, avhengig av bankens retningslinjer.

Bekreft beløp og datoer for trekkene dersom du ønsker vi skal undersøke dobbelttrekk. Vi vil se på saken og kontakte deg direkte.