Vi er her for å hjelpe

Når du ber om lange reiser

Selv om det ikke finnes en grense for hvor langt du kan reise med Uber, kan reisene avsluttes automatisk etter fire timer. Partnersjåføren varsles via appen dersom dette er i ferd med å skje.

Gi partnersjåføren beskjed hvis du har planer om å reise langt. Mange partnersjåfører må også kjøre veien tilbake etter at destinasjonen er nådd, så for høflighets skyld bør du opplyse om lange reiser.

Hvis du ønsker å fortsette reisen etter at den er blitt avsluttet automatisk, må du be om en ny reise. Siden partnersjåføren du har reist med, er i området, kan vedkommende motta denne nye reiseforespørselen.