Vi er her for å hjelpe

Naviger i menyen med VoiceOver

Hvis du vil navigere i Uber-appen med VoiceOver, åpner du appen og dobbelttrykker øverst til venstre på skjermen for å åpne menyen. Disse alternativene vises fra øverst til nederst:

Dine reiser – denne delen lister opp de tidligere reisene dine, eller du kan se kommende planlagte reiser. Bruk tre fingre til å sveipe gjennom reisehistorikken din. Velg en for å få hjelp med en reise, sende inn tilbakemelding eller se en reiseoversikt.

Lommebok – i denne delen kan du legge til eller oppdatere en betalingsmåte

Hjelp – søk gjennom artikler for å få svar på spørsmålene dine om Uber. I denne delen kan du også sende inn tilbakemelding om tilgjengelighetsfunksjoner.

Gratisreiser – bruk den personlige vervekoden som er lagret i denne delen, til å verve andre til å bruke Uber

Innstillinger – oppdater kontaktopplysningene dine, angi favorittsteder, for eksempel hjem eller jobb, eller legg til kontakter for raskt å dele hvor du er, før eller under en reise

KONTAKT BRUKERSTØTTEN

Hvis du har tilgjengelighetsrelaterte spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du kontakte oss ved å trykke på Tilgjengelighet under Hjelp i menyen. Meld fra om eventuelle andre reiserelaterte problemer ved å velge den bestemte reisen fra Dine reiser i menyen. På neste skjerm kan du velge mellom forskjellige alternativer for å melde om et problem.