Vi er her for å hjelpe

Registrer deg som partnersjåfør

Du kan registrere deg for å bli partnersjåfør med Uber-appen.

Last ned sjåfør-appen fra linken nedenfor. Som partnersjåfør får du forespørsler om transport gjennom sjåfør-appen.

Du bruker ditt eget kjøretøy til å møte passasjerer på deres hentesteder og kjøre dem til sine destinasjoner rundt om i byen.

Sjåfør-appen holder også styr på hvor mye du har kjørt og hvor mye du blir utbetalt ukentlig.