Vi er her for å hjelpe

Slik bruker du utgiftsnotater

Når du ber om en reise på Uber-kontoen til bedriften din, kan det være at du må angi en utgiftskode før du kan be om reisen.

Hvis bedriften din ikke har gjort bruk av utgiftskode obligatorisk, kan du angi en utgiftskode og et notat i fanen «UTGIFTSINFO» nederst på skjermen etter at du har bedt om en reise.

MERK: Utgiftsnotatet må fylles ut før reisen avsluttes. Du kan ikke endre utgiftsinformasjon etter at en reise er fullført.

Utgiftskoder blir notert i den månedlige oversikten og reiseoversikten din. Administratorene for bedriften din har også tilgang til denne informasjonen i kontrollpanelet sitt. Spør administratoren din om bedriftens retningslinjer for utgiftsnotat.