Vi er her for å hjelpe

Slik bruker Uber passasjerenes stedsinformasjon (Android)

For reiser

Uber bruker stedstjenestene til enheten din for å gjøre det lettere for deg å få en trygg, pålitelig reise når du trenger det. Stedsdata bidrar til å forbedre tjenestene våre, deriblant henting, navigasjon, brukerstøtte og annet.

Hvis du bruker en Android-enhet og stedsregistrering er aktivert, kan vi samle inn stedsinformasjon fra du åpner Uber-appen til reisen din fullføres eller kanselleres. Dette gjelder også når appen ikke er synlig på skjermen.

Hvis du deaktiverer stedsregistrering, kan du likevel bruke Uber-appen, men du må da angi hente- og ankomststedet manuelt. Stedsinformasjonen innhentes fra sjåføren i løpet av reisen og knyttes til kontoen din, selv om du har deaktivert stedstjenester for appen.

Slik administrerer du stedsinnstillingene i enheten:
1. Åpne enhetsinnstillingene
2. Finn stedstillatelsene dine for Uber
3. Slå stedsangivelse «På» eller «Av»

For sykler og sparkesykler

Uber bruker stedstjenestene til enheten din for å gjøre det lettere for deg å skaffe en sykkel eller sparkesykkel når du trenger det. Stedsdata er avgjørende for å holde deg trygg og tilby brukerstøtte under og etter reisen.

Hvis du bruker en Android-enhet, skal stedsinnstillingene dine være «På».

– På: Vi kan samle inn stedsinformasjon fra du åpner appen til reisen din fullføres eller kanselleres. Dette gjelder også når appen ikke er synlig på skjermen.

Stedsinformasjonen blir også samlet inn fra kjøretøyet for å beskytte ressursene våre, bidra til å holde deg trygg og tilby brukerstøtte samt overholde lokalt regelverk, selv om du ikke bruker appen eller den er aktiv i bakgrunnen i enheten din.

– Av: Dette alternativet deaktiverer stedstjenester for appen og forhindrer deg fra å bruke sykler og sparkesykler. Stedstjenester må være slått på for at du skal kunne bruke sykler og sparkesykler.

Slik administrerer du stedsinnstillingene i enheten:
1. Åpne enhetsinnstillingene
2. Finn stedstillatelsene dine for Uber
3. Slå stedsangivelse «På» eller «Av»

Deling med byer og myndigheter

I noen tilfeller er vi pålagt å dele informasjon om reisene som foretas via tjenesten vår, med byer, myndigheter og lokale transportmyndigheter.

For å oppfylle disse kravene samler vi inn geoplasserings- og tidsstempeldata fra enhetene, syklene og sparkesyklene i plattformen vår.

Disse dataene gir byene informasjon om hvor hver reise starter og ender samt ruten som ble valgt. Ingen av reisedataene vi gir til byer, samles inn fra din personlige mobilenhet eller identifiserer deg direkte.

Vi behandler stedsinformasjonen din i overensstemmelse med personvernerklæringen vår.