Vi er her for å hjelpe

Slik bruker Uber passasjerenes stedsinformasjon (iOS)

For reiser

Uber bruker stedstjenestene til enheten din for å gjøre det lettere for deg å få en trygg, pålitelig reise når du trenger det. Stedsdata bidrar til å forbedre tjenestene våre, deriblant henting, navigasjon, brukerstøtte og annet.

Dersom du bruker en iOS-enhet, kan du velge mellom tre stedsinnstillinger:

– Alltid: Vi kan samle inn stedsinformasjon fra du åpner Uber-appen til reisen din fullføres eller kanselleres. Dette gjelder også når appen kjører i bakgrunnen.

– Mens appen brukes: Vi kan samle inn stedsinformasjon når appen er synlig på skjermen. Hvis en funksjon trenger stedsinformasjonen din i bakgrunnen, ber vi deg om tillatelse. Du får et varsel på skjermen hvis stedsinformasjonen innhentes i bakgrunnen når innstillingen er «Mens appen brukes».

– Aldri: Dette alternativet deaktiverer stedstjenestene for Uber-appen. Du kan fremdeles bruke appen, men du må angi hente- og ankomststedet manuelt. Stedsinformasjonen innhentes fra sjåføren i løpet av reisen og knyttes til kontoen din, selv om du har deaktivert stedstjenester for appen.

Slik administrerer du stedsinnstillingene på enheten:
1. Åpne enhetsinnstillingene
2. Trykk på «Personvern» og deretter «Stedstjenester»
3. Trykk på «Uber»
4. Velg «Alltid», «Mens appen brukes» eller «Aldri»

For sykler og sparkesykler

Uber bruker stedstjenestene til enheten din for å gjøre det lettere for deg å skaffe en sykkel eller sparkesykkel når du trenger det. Stedsdata er avgjørende for å holde deg trygg og tilby brukerstøtte under og etter reisen.

Dersom du bruker en iOS-enhet, kan du velge mellom tre stedsinnstillinger:

– Alltid: Vi kan samle inn stedsinformasjon fra du åpner appen til reisen din fullføres eller kanselleres. Dette gjelder også når appen kjører i bakgrunnen.

– Mens appen brukes: Vi kan samle inn stedsinformasjon når appen er synlig på skjermen. Hvis en funksjon trenger stedsinformasjonen din i bakgrunnen, ber vi deg om tillatelse. Du får et varsel på skjermen hvis stedsinformasjonen innhentes i bakgrunnen når innstillingen er «Mens appen brukes».

– Aldri: Dette alternativet deaktiverer stedstjenester for appen og forhindrer deg fra å bruke sykler og sparkesykler. Stedstjenester må være slått på for at du skal kunne bruke sykler og sparkesykler.

Stedsinformasjonen blir også samlet inn fra kjøretøyet for å beskytte ressursene våre, bidra til å holde deg trygg og tilby brukerstøtte samt overholde lokalt regelverk, selv om du ikke bruker appen eller den er aktiv i bakgrunnen på enheten din.

Slik administrerer du stedsinnstillingene på enheten:
1. Gå til enhetsinnstillingene dine
2. Trykk på «Personvern» og deretter «Stedstjenester»
3. Trykk på «Jump»
4. Velg «Alltid», «Mens appen brukes» eller «Aldri»

Deling med byer og myndigheter

I noen tilfeller er vi pålagt å dele informasjon om reisene som foretas via tjenesten vår, med byer, myndigheter og lokale transportmyndigheter.

For å oppfylle disse kravene samler vi inn geoplasserings- og tidsstempeldata fra kjøretøyene på plattformen vår.

Disse dataene gir byene informasjon om hvor hver reise starter og slutter samt ruten som ble valgt. Ingen av reisedataene vi gir til byer, samles inn fra din personlige mobilenhet eller identifiserer deg direkte, men reisedataene kan, med litt innsats, identifiseres tilbake til deg. I slike tilfeller informerer vi deg før reisen.

Merk: Under visse omstendigheter, som for eksempel for å forhindre svindel eller respondere på sikkerhetstrusler, kan Uber innhente bakgrunnsinformasjon om steder fra alle passasjerer som bruker innstillingen «Mens appen brukes». I slike tilfeller vises et varsel.

Vi behandler stedsinformasjon i overensstemmelse med merknaden om for personvern for brukere.