Vi er her for å hjelpe

Slik godtar du en reisepris

Når du ber om en reise, godtar du prisen som vises i appen.

FORHÅNDSBEREGNET PRIS

Hvis forhåndsberegnet pris er tilgjengelig i din by, ser du prisen for en reise ved siden av hvert kjøretøyalternativ. Forhåndspris tar følgende med i beregningen:

– prisen for tid og avstand til destinasjonen
– gjeldende gebyrer, bompenger og tilleggsavgifter

MERK: Det er ikke sikkert at du ser en forhåndspris hvis du ber om en lang reise, eller hvis du ber om reisen så raskt at appen ikke rekker å beregne prisen.

Reiseprisen du blir belastet, kan endre seg hvis
– du foretar ekstra stopp
– du endrer destinasjonen
– sjåføren må vente flere minutter på hentestedet

INGEN FORHÅNDSBEREGNET PRIS TILGJENGELIG

Hvis du ikke ser en eneste forhåndspris når du ber om en reise, ser du et prisintervall i stedet. Dette prisintervallet tar gebyrer, bompenger og tilleggsavgifter med i beregningen. Det tar ikke høyde for destinasjonsendringer, ekstra stopp eller ventetid. Den faktiske reiseprisen beregnes når du ankommer destinasjonen.
. . .

Gå til siden nedenfor for å få en prisberegning for en reise hvor som helst der Uber er tilgjengelig: