Informatieverzoeken van de politie

Wetshandhavingsautoriteiten kunnen gegevensaanvragen indienen via ons portaal voor openbare veiligheid. Support is 24 uur per dag beschikbaar.

We beantwoorden verzoeken om informatie van bevoegde wetshandhavingsinstanties volgens het beleid van Uber, de voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.