We helpen je graag

Toegankelijkheid bij Uber

De wet verbiedt discriminatie van personen met een beperking, inclusief personen met een hulpdier. Partners die gebruikmaken van de Uber-app, gaan akkoord met de naleving van alle toepasselijke wetgeving en het beleid van Uber. In dit beleid is aangegeven dat partners geen services mogen weigeren aan passagiers met een beperking en deze passagiers ook anderszins niet mogen discrimineren.

Meldingen van onwettige discriminatie of het weigeren van ritten kunnen ertoe leiden dat een partneraccount gedurende het onderzoek tijdelijk wordt gedeactiveerd.

Daarnaast wordt van partners verwacht dat ze passagiers met rollators, krukken, opvouwbare rolstoelen en andere hulpmiddelen zoveel mogelijk assisteren.