Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Czy pasażerowie ponoszą opłaty dodatkowe?

W cenach przejazdów mogą być uwzględnione następujące opłaty dodatkowe: przybliżone opłaty, dopłaty za przejazdy na lotniska i z lotnisk, imprez, portów morskich, stadionów oraz innych obiektów, a także dopłaty w wybranych miastach w celu pokrycia opłat nakładanych przez władze na firmy świadczące usługi wspólnych przejazdów. Jeśli przewidywana trasa, na podstawie której została wygenerowana cena z góry, obejmuje przybliżone opłaty lub dopłaty, będą one automatycznie uwzględnione w cenie przejazdu.

W zależności od rodzaju opłaty i lokalizacji te dodatkowe opłaty mogą być pobierane przez kierowców, opłacane przez nich na rzecz firmy Uber lub podmiotów powiązanych z firmą Uber albo przekazywane w całości lub częściowo do agencji rządowych lub osób trzecich. Opłaty dodawane do ceny przejazdu mogą nie pokrywać w pełni kwoty, jaką należy dać kierowcy, zapłacić firmie Uber lub przekazać agencji rządowej lub stronie trzeciej, mogą nie odpowiadać opłacie na rzecz agencji rządowej lub strony trzeciej oraz mogą dotyczyć opłat lub innych niedogodności, które wystąpiły przed rozpoczęciem przejazdu lub wystąpią po jego zakończeniu. Poniżej umieszczono kilka przykładów sytuacji, w których mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty (lista nie obejmuje wszystkich sytuacji):

1. Możesz otrzymać przybliżoną opłatę drogową, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą opłatę drogową, nawet jeśli kierowca jest uprawniony do zniżki za jazdę na pasie dla pojazdów z wieloma pasażerami, za kierowanie pojazdem z napędem elektrycznym, za używanie transpondera lub z innego powodu. Analogicznie, możesz otrzymać przybliżoną opłatę drogową, która uwzględnia opłatę za przejazd komercyjny, nawet jeśli kierowca nie ponosi takich kosztów.

2. W niektórych lokalizacjach do opłaty za przejazd jest dodawana dopłata, nawet jeśli w lokalizacji nie jest pobierana odpowiednia opłata od firmy Uber ani od kierowcy.

3. W przypadku zaakceptowania przejazdu z ceną ustaloną z góry przybliżone opłaty drogowe i/lub dopłaty, które są uwzględnione w cenie ustalonej z góry odzwierciedlają przewidywaną trasę. Wspomniane opłaty drogowe i/lub dopłaty mogą nie odpowiadać rzeczywistej kwocie, którą w razie potrzeby musi zapłacić kierowca. Ponadto w zależności od miasta i opłat wielu pasażerów korzystających z przejazdu UberPool może zostać obciążonych pełną kwotą szacowanej opłaty drogowej lub dopłaty, lub mogą podzielić się tym kosztem.