Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Rozwiąż oznaczony przejazd

Jeśli otrzymasz powiadomienie z aplikacji i/lub e-maila z prośbą o więcej informacji na temat zrealizowanego przez Ciebie przejazdu służbowego, ktoś z Twojej firmy mógł oznaczyć Twój przejazd jako naruszający zasady.

Przełącz przejazd na profil osobisty lub w przeznaczonym do tego celu oknie komunikatu wyjaśnij, dlaczego nie narusza on zasad. Możesz wykonać obie czynności bezpośrednio w aplikacji Uber.