Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Zawartość pobieranych danych

W zależności od sposobu korzystania z platformy Uber zawartość pobieranych danych może obejmować:

DANE DOTYCZĄCE KONTA
Twoje dane dotyczące konta zawierają informacje takie jak:
– imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, oceny oraz data rejestracji w systemie Uber;
– kody polecenia od Ubera;
– szczegóły dotyczące form płatności, w tym data utworzenia i aktualizacji formy płatności,
nazwa banku i kraj rozliczeń oraz typ formy płatności (karta Visa, debetowa itd.);
– metadane dotyczące korespondencji z zespołem pomocy Ubera;
– komunikacja między kierowcą a pasażerem lub dostawcą a klientem (uwaga:
zobaczysz jedynie własne wiadomości).

DANE PASAŻERA
Dane pasażera zawierają informacje wykorzystywane do dowiezienia pasażera do miejsca docelowego takie jak:
– czas i miejsce zamówienia, rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a także przebyta odległość;
– ceny przejazdów i waluta;
– dane dotyczące urządzenia mobilnego z ostatnich 30 dni takie jak system operacyjny, model i język urządzenia, wersja aplikacji i
czas oraz lokalizacja zebranych danych.

DANE APLIKACJI JUMP
Dane aplikacji JUMP zawierają informacje o przejazdach wykonanych rowerami JUMP takie jak:
– czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a także przebyta odległość;
– ceny przejazdów.

DANE APLIKACJI UBER EATS
Dane aplikacji Uber Eats zawierają szczegóły historii zamówień takie jak:
– nazwy restauracji, zamówione pozycje, ceny i czas złożenia zamówienia;
– dostosowania pozycji lub specjalne instrukcje;
– dane dotyczące urządzenia mobilnego z ostatnich 30 dni takie jak system operacyjny, model i język urządzenia, wersja aplikacji i
czas oraz lokalizacja zebranych danych.
Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Gromadzenie i wykorzystanie danych” naszej Polityki prywatności.
INFORMACJE, KTÓRYCH NIE ZAWIERA POBIERANY PLIK DANYCH

Niektóre informacje, z uzasadnionych powodów, nie są uwzględniane w pobieranym pliku danych. Może to być związane z bezpieczeństwem lub ochroną własności intelektualnej. Nie uwzględniamy w nim również informacji zawierających dane osobowe innej strony, których nie jesteśmy w stanie wyłączyć, np. treści zgłoszeń do zespołu pomocy, treści korespondencji e-mailowej z Uberem oraz otrzymanych przez Ciebie wiadomości.

Poniżej podajemy listę typów informacji nieuwzględnianych w pobieranym pliku dla każdego typu konta wraz z powodem wyłączenia tych informacji.

DANE DOTYCZĄCE KONTA
Wrażliwe dane osobowe, takie jak numer ubezpieczenia społecznego, adres korespondencyjny oraz dane rachunku bankowego i karty kredytowej, nie są uwzględniane w pobieranym pliku. Wyłączamy te dane ze względu na bezpieczeństwo użytkowników. Zobaczysz jedynie własne wiadomości. Ze względów bezpieczeństwa nie uwzględniamy otrzymanych przez Ciebie wiadomości.

DANE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA MOBILNEGO
Dane dotyczące urządzenia mobilnego zawarte w eksportowanym pliku (takie jak system operacyjny, model i język urządzenia oraz wersja aplikacji) dotyczą tylko 30 ostatnich dni, abyśmy mogli zmniejszyć rozmiar pobieranego pliku i przekazać Ci jak najszybciej dane.

DANE PASAŻERA
– Nazwy i adresy zapisanych miejsc obecnie nie są uwzględniane z powodu ograniczeń technicznych.
– Informacje, takie jak przybliżony czas przyjazdu, wyliczenia cen i dane dotyczące promocyjnych cen usług,
nie są dołączane do pobieranego pliku w związku z ochroną praw własności intelektualnej.

DANE APLIKACJI UBER EATS
– Wyliczenia opłat za dostawę i informacje o zniżkach nie są uwzględniane w pobieranym pliku w związku
z ochroną praw własności intelektualnej.
– Wyliczenia opłat za dostawę i informacje o zniżkach nie są uwzględniane w pobieranym pliku w związku
z ochroną praw własności intelektualnej.

DANE KIEROWCY
Pobierany plik danych może zawierać bardzo ograniczone informacje o Twoim poziomie zadowolenia jako kierowcy. Więcej informacji na temat danych kierowcy znajdziesz na pulpicie kierowcy.
Pobierany plik danych zawiera najistotniejsze informacje na temat tego, w jaki korzystasz z platformy Uber. Jeżeli masz pytania dotyczące danych osobowych, chcesz otrzymać konkretne dane niedostępne w pobieranym pliku, pragniesz zwrócić się o poprawę danych lub chcesz skontaktować się ze specjalistą Ubera ds. ochrony danych, prześlij do nas zgłoszenie, korzystając z poniższego linku.