Sme tu na to, aby sme pomáhali

Informácie o zásadách ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia Uberu opisujú informácie, ktoré zhromažďujeme, objasňujú, ako ich používame a aké máš v súvislosti s týmito informáciami možnosti.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých používateľov služieb Uberu alebo jeho spriaznených subjektov kdekoľvek na svete a tiež na kohokoľvek iného, kto kontaktuje Uber alebo mu iným spôsobom odošle informácie, pokiaľ nie je uvedené inak v týchto zásadách ochrany súkromia.